BĐS cho thuê khác Quận Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HẢI ÂU BUILDING 39B TRƯỜNG SƠN
2 Hầm - 13 Tầng

2 Hầm - 13 Tầng

area

161m2 - 388m2 - 1400m2

direction

Đông

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ TÂN BÌNH SCETPA BUILDING 19A CỘNG HÒA
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

184m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Nam, Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 34 BẠCH ĐẰNG
3 Hầm - 11 Tầng

3 Hầm - 11 Tầng

area

4.490m2

direction

Nam

62.860 Usd/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 326 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng - ST

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng - ST

area

160m2 - 330m2 - 940m2

direction

Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 364 CỘNG HÒA ETOWN 5
3 Hầm - 17 Tầng

3 Hầm - 17 Tầng

area

200m2 - 522m2 - 700m2

direction

Đông, Bắc

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PARK IX BUILDING 08 PHAN ĐÌNH GIÓT
2 Hầm - 16 Tầng

2 Hầm - 16 Tầng

area

180m2 - 280m2 - 320m2 - 630m2

direction

Tây, Bắc

19 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG M.I.D BUILDING 02 NGUYỄN THẾ LỘC
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 550m2

direction

Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ATHENA BUILDING 146 - 148 CỘNG HÒA
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

130m2 - 300m2 - 600m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TTD BUILDING 265 - 267 HỒNG LẠC
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 400m2...

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ĐOÀN HẢI PLAZA 756 - 758 TRƯỜNG CHINH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 400m2 - 600m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ PHƯƠNG NAM BUILDING 28 TRƯỜNG SƠN
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

180m2 - 360m2 - 540m2

direction

Tây

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH 22 PHAN ĐÌNH GIÓT
2 Hầm - 9 Tầng

2 Hầm - 9 Tầng

area

200m2 - 300m2 - 400m2

direction

Tây

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MỘC GIA 02 LAM SƠN
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VNO BUILDING 433 CỘNG HÒA
1 Hầm - 1 Trệt - 4 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 4 Lầu

area

180m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ALOHA BUILDING 68 HỒNG HÀ
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 540m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SABAY TOWER 288 - 290 PHẠM VĂN HAI
1 Hầm - 11 Tầng

1 Hầm - 11 Tầng

area

45m2 - 100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH 82 THĂNG LONG
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 200m2 - 480m2

direction

Tây

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH 02 TẢN VIÊN
2 Hầm - 7 Tầng

2 Hầm - 7 Tầng

area

180m2 - 260m2 - 470m2

direction

Tây

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HEAD BUILDING 10 SÔNG THAO
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

90m2 - 240m2 - 360m2 - 480m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG VTC 132 CỘNG HÒA TÂN BÌNH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 400m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH SABAY TOWER 05 ĐỒNG NAI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

120m2 - 190m2 - 200m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG REDDOORZ BUILDING 52 THÂN NHÂN TRUNG
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

90m2 - 180m2 - 270m2

direction

Tây

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PHÁT LỘC BUILDING 71 BÌNH GIÃ
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

50m2 - 90m2 - 100m2 - 120m2

direction

Đông Nam

7 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH 83 ĐƯỜNG A4
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

65m2 - 75m2 - 120m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ QCOOP BUILDING 12/26 LẠC LONG QUÂN
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

170m2 - 300m2 - 460m2

direction

Đông

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ DOXACO BUILDING 307B NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

40m2 - 90m2 - 135m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ QUẬN TÂN BÌNH 67 LÊ TRUNG NGHĨA
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

100m2 - 160m2 - 200m2

direction

Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ XUÂN TRƯỜNG BUILDING 196/26 - 196/28 CỘNG HÒA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

66m2 - 145m2 - 200m2

direction

Nam

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THE OFFICE 586/8 CỘNG HÒA
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

50m2 - 75m2 - 150m2

direction

Đông

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ TÂN BÌNH HALO BUILDING 60 NÚI THÀNH
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

90m2 - 110m2 - 180m2 - 220m2

direction

Tây

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOÀI ĐỨC BUILDING 60 LÊ TRUNG NGHĨA
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

40m2 - 130m2 - 190m2

direction

Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HALO BUILDING 9A PHẠM CỰ LƯỢNG
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

60m2 - 100m2 - 200m2

direction

Đông

7 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ WINHOME BUILDING 10 PHAN ĐÌNH GIÓT
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

130m2 - 150m2 - 200m2

direction

Tây, Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HHP TOWER 31 TRƯỜNG SƠN
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

170m2 - 300m2 - 400m2

direction

Đông

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH 99 ĐƯỜNG C18
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 200m2

direction

Tây, Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG OCEAN TOWER 123 CỘNG HÒA
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

96m2 - 119m2 - 167m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí