VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 | KIM QUANG GROUP

Kim Quang Group ⭐ Sàn Giao dịch Bất Động Sản cho thuê tòa nhà văn phòng quận 3 với hơn 170 tòa nhà văn phòng tập trung chủ yếu phường Võ Thị Sáu, Phường 10, quận 3 diện tích linh hoạt từ 20m2 đến 20.000m2

TÒA NHÀ CHO THUÊ MASTER BUILDING 41 - 43 TRẦN CAO VÂN
2 Hầm - 1 Trệt  - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

90m2 - 150m2 - 450m2 - 720m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ROBOT TOWER 308 ĐIỆN BIÊN PHỦ
3 Hầm - 15 Tầng

3 Hầm - 15 Tầng

area

55m2 - 113m2 - 260m2 - 350m2

direction

Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ MINH LONG TOWER 17 BÀ HUYỆN THANH QUAN
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

150m2 - 187m2 - 350m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG PEARL 5 05 LÊ QUÝ ĐÔN
3 Hầm - 18 Tầng

3 Hầm - 18 Tầng

area

300m2 - 400m2 - 958m2

direction

Đông Bắc

35 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ I TOWER 49 PHẠM NGỌC THẠCH
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

200m2 - 280m2 - 390m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG AGREX TOWER 58 VÕ VĂN TẦN
3 Hầm - 12 Tầng

3 Hầm - 12 Tầng

area

150m2 - 250m2 - 367m2

direction

Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ HM TOWN 412 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
3 Hầm - 18 Tầng

3 Hầm - 18 Tầng

area

175m2 - 328m2 - 500m2

direction

Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ LÊ BẢO MINH 184 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

112m2 - 208m2 - 280m2 - 320m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ CIENCO 4 180 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
2 Hầm - 14 Tầng

2 Hầm - 14 Tầng

area

171m2 - 368m2 - 700m2 - 2000m2

direction

Đông Nam

28 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ENDOVINA TOWER 146 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 15 Tầng

1 Hầm - 15 Tầng

area

120m2 - 360m2 - 500m2

direction

Đông Nam

19 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ OSC BUILDING 161 VÕ VĂN TẦN
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

65m2 - 130m2 - 230m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CAO ỐC 123 VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 450m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ COMECO BUILDING 549 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 11 Tầng

1 Hầm - 11 Tầng

area

110m2 - 200m2 - 245m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ PRINCESS NAM PHƯƠNG 222 PASTEUR
3 Hầm - 14 Tầng

3 Hầm - 14 Tầng

area

100m2 - 350m2 - 6000m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG DHOUSE BUILDING 39 NGUYỄN THỊ DIỆU
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

55m2 - 110m2 - 210m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 292 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
2 Hầm - 13 Tầng - ST

2 Hầm - 13 Tầng - ST

area

165m2 - 207m2 - 814m2

direction

Tây Nam

22 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 257 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 13 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 13 Tầng

area

500m2 - 1000m2 - 5000m2

direction

Tây Bắc

26 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 222 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Trệt - 1 Lửng - 10 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 10 Tầng

area

165m2 - 270m2 - 400m2

direction

Đông Nam

14 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VRG BUILDING 177 HAI BÀ TRƯNG
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

300m2 - 400m2 - 600m2

direction

Đông Bắc

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 487 - 489 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

42m2 - 103m2 - 206m2

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VCCI BUILDING 171 VÕ THỊ SÁU
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

25m2 - 76m2 - 250m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG IDC BUILDING 163 HAI BÀ TRƯNG
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 500m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 78 - 80 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

365m2 - 160m2 - 194m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG KHÁNH VIỆT KHATOCO 259 HAI BÀ TRƯNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

128m2 - 132m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ BACH BUILDING 111 LÝ CHÍNH THẮNG
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

100m2 - 110m2 - 250m2 - 354m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ SCIC BUILDING 16 TRƯƠNG ĐỊNH
2 Hầm - 1 Lửng - 10 Tầng

2 Hầm - 1 Lửng - 10 Tầng

area

70m2 - 100m2 - 180 - 200m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CITYHOUSE 485B NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

240m2 - 480m2 - 720m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SÔNG ĐÀ TOWER 14B KỲ ĐỒNG
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

93m2 - 565m2 - 280m2

direction

Đông Nam

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 186 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

260m2 - 115m2 - 120m2 - 180m2

direction

Đông Nam

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LINCO BUILDING 61A - 63A VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

area

93m2 - 135m2 - 200m2

direction

Tây Bắc

19 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ESTAR BUILDING 147 - 149 VÕ VĂN TẦN
2 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

60m2 - 100m2 - 200m2 - 365m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ NIKKO BUILDING 374 VÕ VĂN TẦN
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

240m2 - 100m2 - 580m2

direction

Đông Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ SAIGON PRIME 107 - 111 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

80m2 - 120m2 - 595m2

direction

Tây Bắc

17 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ ACB TOWER 444 - 446 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
2 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 450m2 - 900m2

direction

Tây Nam

13.7 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ MB TOWER 538 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 13 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 13 Tầng

area

150m2 - 220m2 - 350m2 - 450m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ GREEN STAR 72 PHẠM NGỌC THẠCH
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

160m2 - 380m2 - 110m2 - 560m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

Kim Quang Group ⭐ Sàn Giao dịch Bất Động Sản cho thuê tòa nhà quận 3 với dịch vụ tìm văn phòng cho thuê trung tâm quận 3 nhanh nhất Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh, báo giá nhanh, cập nhật bảng giá mới nhất uy tín, hỗ trợ miễn phí ❤️ 0946.395.665. Lh ngay hôm nay Kim Quang Group Cho thuê văn phòng quận 3 (với hơn 170 tòa nhà văn phòng) tập trung nhiều ở các phường: P6, P7, P8, P10... Diện tích cho thuê linh hoạt từ 20m2 đến 20.000m2 phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp. 
 
1. Phân khúc giá thuê văn phòng quận 3:
 
Đa số các tòa nhà cho thuê văn phòng của quận 3 đều tập trung tại phường 6. Giá thuê văn phòng tại quận 3 rẻ nhất là 10 usd/m2. Mức giá tầm trung thường từ 15 - 20 usd/m2. Mức giá từ trên 20 usd/m2 thường tập trung ở tòa nhà hạng B, B+ với nhiều tiện ích văn phòng, và dịch vụ đi kèm.
 
•  Dưới 10 usd/m2 
 
Các tòa nhà tiêu biểu: Nguyễn Đình Chiểu 3 Building, Falcon Shipping, Ngọc Linh Nhi Building, Trần Quốc Toản Building…
 
•  Từ 10 usd/m2 - 15 usd/m2
 
Các tòa nhà tiêu biểu: Agrex Tower, Tòa Nhà Báo Phụ Nữ, Phượng Long Building, Cao Ốc 123, Vcci Building, Scic Building, Tòa Nhà Báo Người Lao Động, Hoàng Việt Building, Saigon Mansion, An Gia Building, Green Building, Minh Tinh Building, Bitexco Nam Long Building, Np Tower, Osc Building…
 
•  Từ 16 usd/m2 - 20 usd/m2
 
Các tòa nhà tiêu biểu: Vietoffice 2 Building, An Phú Plaza, Princess Nam Phương, Bảo Minh Tower, I Tower, The Shark Office, Endovina Tower, Robot Tower, Resco Building, Vrg Building, Alpha 2 Tower, Thiên Sơn Building, Phú Hoàng Building, Tqt Building, Xuri Building…
 
•  Từ 21 usd/m2 - 26 usd/m2
 
Các tòa nhà tiêu biểu: Lim Tower 2, Tòa Nhà Shinhanvina, Acm Building, Pax Sky Building, Anh Đăng Office, Pax Sky Td...
 
•  Trên 26 usd/m2
 
Các tòa nhà tiêu biểu: Cao Ốc 257 Điện Biên Phủ, Cienco 4 Building, Centec Tower, Léman Luxury Office…
 
Giá thuê văn phòng thường chưa tính PQL, và VAT trên mỗi m2. Ngoài giá thuê thì khách hàng phải trả thêm các phí khác như: Phí ngoài giờ, phí giữ xe, tiền điện, tiền nước, wifi, điện lạnh, điện thoại…
 
 
2. Lưu ý khi thuê văn phòng quận 3
 
Ngoài ra, để thuê văn phòng tại quận 3 ưng ý, phù hợp với các tiêu chí của doanh nghiệp, có một số vấn đề cần lưu ý như: chọn thuê văn phòng từ các công ty môi giới có uy tín, đi xem văn phòng trực tiếp với người có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng, lựa chọn vị trí văn phòng phù hợp với doanh nghiệp, thương lượng giá cả, thời hạn thuê, phương thức thanh toán, ...
 
 
3. Thông tin liên hệ
 
Địa Chỉ: 292 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh
 
Hotline: 0946 395 665
 
Email: info@kimquanggroup.vn
Xem thêm

Tư vấn

Để hạn chế tối đa rủi ro khi gặp phải chủ văn phòng cho thuê không đáng tin cậy, khách hàng có thể thực hiện quy trình theo các bước sau:    - Tìm kiếm, chọn lọc chủ nhà hay chủ...

Quận 1 hiện đang là quận có văn phòng cho thuê phát triển nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà từ hạng A đến hạng C. Các tòa nhà hạng A luôn có...

Đối với các doanh nghiệp lần đầu đi thuê văn phòng, bên cạnh việc tìm kiếm văn phòng phù hợp thì doanh nghiệp cần phải có kế hoạch cụ thể như: Ngân sách tiền thuê văn phòng mới, chi...

Khi có nhu cầu thuê văn phòng để việc thương lượng giá và chi phí thuê văn phòng thành công, các doanh nghiệp cần nắm rõ 10 vấn đề sau đây:   Tổng chi phí là điều...

Trong bài viết này Kim Quang Group sẽ phân tích, đánh giá, liệt kê ưu điểm của văn phòng cho thuê tại các quận trên địa bàn Sài gòn - Tp Hồ Chí Minh.    QUẬN 1  -...

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Kim Quang Group chia sẻ với quý bạn một số giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả sau đây:   Phổ biến kế hoạch và nâng cao nhận thức cho nhân...

Các chiêu trò lừa đảo quen thuộc của môi giới cho thuê văn phòng giả mạo 1. Thông tin văn phòng cho thuê hoàn toàn sai lệch so với thực tế: Thực tế, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tờ...

Có rất nhiều cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, sau đây là 10 cách đơn giản giúp bạn tiết kiệm chi phí thuê văn phòng và sinh lời bằng chính văn phòng của...

Thuê văn phòng nằm xa trung tâm thành phố Một phương án tối ưu nhất thường được nhiều công ty khởi nghiệp sử dụng đó là thuê văn phòng nằm cách xa quận trung tâm. Bạn có thể tìm...

Tư vấn miễn phí