Văn Phòng Cho Thuê Quận 3

CHO THUÊ VĂN PHÒNG AN PHÚ PLAZA 119 LÝ CHÍNH THẮNG
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

750m2 - 1500m2 - 3500m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG BẢO MINH TOWER 217 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

60m2 - 120m2 - 550m2

direction

Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG MINH LONG TOWER 17 BÀ HUYỆN THANH QUAN
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

150m2 - 187m2 - 350m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THIÊN PHƯỚC 2 BUILDING 110 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

70m2 - 110m2 - 170m2 - 230m2

direction

Tây Nam

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG AGREX TOWER 58 VÕ VĂN TẦN
3 Hầm - 12 Tầng

3 Hầm - 12 Tầng

area

150m2 - 250m2 - 367m2

direction

Đông Nam

17 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PLS 457-459 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

70m2 - 90m2 - 200m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MASTER BUILDING 41-43 TRẦN CAO VÂN
2 Hầm - 1 Trệt  - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

90m2 - 150m2 - 450m2 - 720m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAIGON MALL 19 CAO THẮNG
2 Hầm - 8 Tầng

2 Hầm - 8 Tầng

area

115m2 - 120m2 - 380m2 - 560m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG YẾN PHƯƠNG BUILDING 58 PHẠM NGỌC THẠCH
2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

350m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NAHI BUILDING 110 CAO THẮNG
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

170m2 - 350m2 - 550m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LOYAL OFFICE 151 VÕ THỊ SÁU
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

area

70m2 - 200m2 - 567m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 20/3 KỲ ĐỒNG QUẬN 3
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 5 Lầu - ST

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 5 Lầu - ST

area

100m2 - 200m2 - 230m2 - 1.450m2

direction

Đông Bắc

18-32 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON PRIME 107-111 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

80m2 - 120m2 - 595m2

direction

Tây Bắc

17 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ COMECO BUILDING 549 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

110m2 - 200m2 - 245m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAIGON MANSION 3 VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 15 Tầng

1 Hầm - 15 Tầng

area

80m2 - 120m2 - 565m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ GREEN STAR 70-72 PHẠM NGỌC THẠCH
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

160m2 - 380m2 - 110m2 - 560m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ NIKKO BUILDING 374 VÕ VĂN TẦN
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

240m2 - 100m2 - 580m2

direction

Đông Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THIÊN SƠN BUILDING 5-7-9 NGUYỄN GIA THIỀU
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

150m2 - 200m2 - 517m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SCIC BUILDING 16 TRƯƠNG ĐỊNH
1 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

area

70m2 - 100m2 - 180 - 200m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG IDC BUILDING 163 HAI BÀ TRƯNG
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 500m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

Văn phòng cho thuê đang trống HOT: 100m2 - 300m2 - 500m2...

VĂN PHÒNG 220M2 - $4.940 QUẬN 3
1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

220m2

direction

Đông Nam

22,5 Usd/m2/tháng

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Văn Phòng Cho Thuê

Mặt bằng cho thuê

Tư vấn miễn phí