VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN | KIM QUANG GROUP

Kim Quang Group ❤️ Công ty môi giới cho thuê văn phòng quận phú nhuận với hơn 13 năm kinh nghiệm cho thuê văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh, cam kết hỗ trợ đàm phán các điều khoản tốt nhất, cập nhật văn phòng cho thuê quận phú nhuận mới mỗi ngày, liên hệ ngay 0901 800 966

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VNO BUILDING 462 PHAN XÍCH LONG
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

50m2 - 120m2 - 250m2

direction

Tây Nam

19 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 38/1 NGUYỄN VĂN TRỖI PHÚ NHUẬN
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 2500m2

direction

Đông Nam

17 Usd/m2/tháng ++

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 68 PHAN ĐĂNG LƯU
4 Hầm - 16 Tầng

4 Hầm - 16 Tầng

area

400m2 - 8.000m2

direction

Nam

19 Usd/m2/tháng ++

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 36-38 NGUYỄN VĂN TRỖI
4 Hầm - 13 Tầng - Sân Thượng

4 Hầm - 13 Tầng - Sân Thượng

area

139m2 - 363m2 - 491m2 - 4.800m2

direction

Tây Nam

29 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CENTRE POINT 106 NGUYỄN VĂN TRỖI
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

153m2 - 295m2 - 577m2

direction

Tây Nam

25 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NEWTECONS TOWER 96 PHAN ĐĂNG LƯU
4 Hầm - 18 Tầng

4 Hầm - 18 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 800m2

direction

Đông Nam

22 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 23 NGUYỄN THỊ HUỲNH TÒA NHÀ LẠC VIỆT
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

326m2 - 255m2 - 651m2

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 261-263 PHAN XÍCH LONG
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

72m2 - 115m2 - 320m2

direction

Đông Bắc

13 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 173A NGUYỄN VĂN TRỖI LUTACO TOWER
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

55m2 - 195m2 - 250m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PHÚ NHUẬN PLAZA 82 TRẦN HUY LIỆU
3 Hầm - 10 Tầng

3 Hầm - 10 Tầng

area

170m2 - 300m2 - 370m2

direction

Tây

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ARIRANG BUILDING 131 TRẦN HUY LIỆU
2 Hầm - 8 Tầng

2 Hầm - 8 Tầng

area

134m2 - 178m2 - 200m2

direction

Đông

14 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 180 NGUYỄN VĂN TRỖI NAM SÔNG TIỀN TOWER
1 Hầm - 13 Tầng

1 Hầm - 13 Tầng

area

100m2 - 210m2 - 300m2

direction

Tây Nam

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HÀ PHAN BUILDING 5 PHAN XÍCH LONG
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 450m2

direction

Tây Nam

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ORCHARD PARKVIEW 130-132 HỒNG HÀ
2 Hầm - 1 Trệt - 4 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 4 Tầng

area

112m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 3 BEES TOWER 281 NGUYỄN VĂN TRỖI
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 600m2

direction

Đông Bắc

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 146E NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH SFC BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

110m2 - 220m2 - 440m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG VINALINES BUILDING 163 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

50m2 - 100m2 - 220m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAPHIRE TOWER 183 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

13 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 22A NGUYỄN VĂN TRỖI
2 Hầm - 15 Tầng

2 Hầm - 15 Tầng

area

200m2 - 450m2 - 720m2

direction

Tây Nam

24 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 140B NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

85m2 - 180m2 - 750m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 127 HỒNG HÀ PHÚ NHUẬN
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

175m2 - 300m2 - 500m2 - 1.000m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 75 HOÀNG VĂN THỤ
1 Hầm - 1 Trệt - 3 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 3 Tầng

area

50m2 - 100m2 - 235m2 - 600m2

direction

Bắc

14 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ INTAN BUILDING 97 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

111m2 - 204m2 - 315m2

direction

Đông Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 240 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

230m2 - 450m2 - 600m2

direction

Đông

13 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TƯỜNG VIỆT BUILDING 138A NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

area

230m2 - 400m2 - 3.000m2

direction

Tây Nam

23 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 25A NGUYỄN THỊ HUỲNH TSA
Hầm - 7 Tầng

Hầm - 7 Tầng

area

170m2 - 340m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 60A HOÀNG VĂN THỤ TUỔI TRẺ TOWER
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

2m2 - 200m2 - 350m2

direction

Nam

15 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 195-197 PHAN ĐĂNG LƯU
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 117-119 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

290m2 - 354m2 - 580m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CA IGNITE 464-466-468 PHAN XÍCH LONG
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 7 Tầng

area

87m2 - 135m2 - 340m2 - 700m2

direction

Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 16 LÊ QUÝ ĐÔN
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

160m2 - 245m2 - 320m2

direction

Đông Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG MERIN SUITES 151/1-151/2 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

52m2 - 85m2 - 90m2

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

Hiện nay, thị trường cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh và khởi sắc hơn so với những năm trước. Ước tính có gần 150 cao ốc văn phòng quận Phú Nhuận đang được cho thuê với quy mô lớn, nhỏ đáp ứng nhu cầu của hầu hết các doanh nghiệp. 

Quận Phú Nhuận là một trong những khu vực đắc địa, gần trung tâm thành phố và các khu công nghiệp lớn, đây là lý do tại sao quận Phú Nhuận luôn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thị trường cho thuê văn phòng tại quận Phú Nhuận cũng có sự cạnh tranh cao giữa các nhà cung cấp văn phòng, đặc biệt là các dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ (coworking space). Do đó, các nhà cung cấp văn phòng tại đây luôn phải cải tiến và đưa ra các dịch vụ chất lượng cao hơn để thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Diện tích và giá thuê văn phòng tại quận Phú Nhuận phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như vị trí, tiện ích, mức độ hoàn thiện của văn phòng, thời gian cho thuê,…Thông thường, diện tích cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận dao động từ 20m2 đến 1.000m2 trở lên. Giá cho thuê văn phòng tại đây thường dao động từ 250.000 đến 800.000 đồng/m2/tháng tùy thuộc vào các yếu tố trên. Nếu khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng trong một thời gian dài, thì giá thuê sẽ thấp hơn so với việc thuê trong một thời gian ngắn hơn.

Ngoài ra, còn có một số loại văn phòng cho thuê tại quận Phú Nhuận như văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ (coworking space) với giá thuê thấp hơn từ 5 triệu đồng/tháng.

1. Những ưu điểm nổi bật của tòa nhà văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận

 • Vị trí thuận lợi: Quận Phú Nhuận nằm ở vị trí trung tâm TP.HCM, gần các tuyến đường chính như Phan Xích Long, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi,... Nơi đây cũng tiếp giáp với các quận lân cận như Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 1, 3... cho phép dễ dàng di chuyển và tiếp cận với các tiện ích của thành phố.
 • Cơ sở hạ tầng đầy đủ: Quận Phú Nhuận có mật độ dân cư cao, phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Do đó, các văn phòng cho thuê tại đây đều được trang bị đầy đủ các tiện ích như điện, nước, internet, hệ thống an ninh, thang máy, hệ thống điều hòa không khí, và các dịch vụ hỗ trợ khác.
 • Giá thuê hợp lý: So với các khu vực khác trong thành phố, giá thuê văn phòng cho thuê tại quận Phú Nhuận thường có mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều doanh nghiệp và doanh nhân khởi nghiệp.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Với nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng hiện đại, quận Phú Nhuận được coi là một trong những khu vực tập trung các doanh nghiệp và công ty lớn. Các văn phòng cho thuê tại đây được thiết kế đẹp mắt, sang trọng, có không gian làm việc thoáng đãng và chuyên nghiệp, giúp tạo ra môi trường làm việc thuận tiện nhất cho các công ty.
 • Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp: Với đa dạng các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, hỗ trợ kỹ thuật, thư ký, dịch vụ tài chính, quản lý tòa nhà... các văn phòng cho thuê tại quận Phú Nhuận sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và năng lượng khi tập trung vào kinh doanh.

2. Cách tìm văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận thông qua đơn vị Kim Quang Group:

 • Truy cập vào trang web của Kim Quang Group: https://kimquanggroup.vn/
 • Chọn mục "Văn phòng cho thuê" ở phía trên trang web.
 • Nhập thông tin cụ thể về nhu cầu của bạn, bao gồm: Khu vực, diện tích, mức giá, vị trí và đặc điểm khác của tòa nhà.
 • Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm kiếm các tòa nhà văn phòng quận Phú Nhuận phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Sau đó, danh sách các văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận sẽ được hiển thị. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về từng tòa nhà bao gồm giá cả, diện tích, vị trí và các đặc điểm khác.
 • Nếu bạn quan tâm đến một văn phòng cụ thể, hãy liên hệ với đơn vị môi giới Kim Quang Group qua hotline 0901.800.966 để được tư vấn và xem tòa nhà trực tiếp.
 
2. Phân khúc giá thuê văn phòng quận Phú Nhuận: Các tòa nhà cho thuê văn phòng tập trung ở hầu hết các tuyến đường của quận Phú Nhuận. Trong đó đường Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ là nơi tập trung nhiều cao ốc văn phòng cho thuê với nhiều phân khúc giá như sau:
 • Dưới 10 usd/m2: Nguyễn Văn Trỗi Building, Saphire Tower, Baffles Building, Hoa Lan Building, TDK Building
 • Từ 10 – 15 usd/m2: Các Lutaco Tower, Sonata Building, Gic Building, Văn Oanh Building, Trường Phúc House, Deli Office 2, Sogetraco Building, We Building, PNCO Building, Officetel Garden Gate, VI Building, Tôn Văn Building, Phong Lan Building, Winhome HVT, Đức Ân Building, Gia Kỷ New House, Winhome HC, We Land THL, Winhome Building 2, K Building, Nam Sông Tiền Tower, Phú Nhuận Tower, VMG Building, Thái Bình Building, Golden Bee Building, Vietsky Office Building, Thịnh Phát Building, Phan Đăng Lưu Building, Đỗ Đầu PDP Building, NTH Building, Lucky House, Gia Thy Building, New Star Building, TQD Building,……
 • Từ 16 – 20 usd/m2: Golden Link, Vissai Saigon, Tuổi Trẻ Tower, Cao Su Việt Nam, Officetel Orchard, Nam Giao Building, Intan Building, Vinalines Building, Lotus Building, Fonterra Building, In Thanh Niên Building, Thành Thành Công Building, Ariang Building, Đức Nhân Building,….
 • Từ 21 – 25 usd/m2: Centre Point
 • Từ 26 – 30 usd/m2: The Prince Residence 
 
Nhìn chung mức giá cho thuê của các cao ốc văn phòng quận Phú Nhuận khá rẻ, chủ yếu từ 10 đến 15 usd/m2. Đây là mức giá phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập muốn tiết kiệm chi phí.
 
3. Tòa nhà B+ cho thuê tại quận Phú Nhuận
 
 • Tòa nhà Centre Point: Centre Point gồm 15 tầng, 2 hầm, tổng diện tích sử dụng 38.610 m2, diện tích văn phòng 27.000 m2, diện tích thương mại hơn 2.100 m2 và diện tích tầng hầm giữ xe là 5.000 m2, Centre Point là tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Việt Nam phát triển theo tiêu chí thân thiện với môi trường. Tọa lạc tại vị trí chiến lược nằm giữa trung tâm thành phố và sân bay, Centre Point mang lại sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 • Tòa nhà The Prince Residence: The Prince Residence là khu phức hợp văn phòng và căn hộ được thiết kế hiện hiện đại với quy mô 2 hầm 22 tầng, nằm trên tuyến đường huyết mạch Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, vị trí vàng kết nối trung tâm Thành phố và sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. The Prince Residence được bao quanh bởi các tiện ích cần thiết như: Khu Tài Chính - Văn phòng, thương mại, trường học, y tế. Tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên để ở hay làm văn phòng kinh doanh đều cho hiệu quả thể hiện đẳng cấp của công ty và gia đình bạn.
Xem thêm

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí