VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 | KIM QUANG GROUP

Kim Quang Group ⭐ chuyên cho thuê văn phòng quận 4 rất đa dạng các mô hình cho khách hàng lựa chọn. Từ những văn phòng hạng B đến các toà văn phòng hạng C giá rẻ. Với diện tích quy mô đa dạng phù hợp với các doanh nghiệp lớn có vốn nhiều cho đến các doanh nghiệp nhỏ, cần tiết kiệm ngân sách cho việc
CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON ROYAL 09 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
4 Hầm - 33 Tầng

4 Hầm - 33 Tầng

area

34m2 - 45m2 - 75m2

direction

Đông, Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 39 - 39B BẾN VÂN ĐỒN THE TRESOR
4 Hầm - 33 Tầng

4 Hầm - 33 Tầng

area

32m2 - 51m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ  VĂN PHÒNG 346 BẾN VÂN ĐỒN OFFICETEL GOLD VIEW
2 Hầm - 33 Tầng

2 Hầm - 33 Tầng

area

50m2 - 90m2 - 117m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 9 ĐOÀN VĂN BƠ REE TOWER
3 Hầm - 21 Tầng

3 Hầm - 21 Tầng

area

150m2 - 592m2 - 800m2

direction

Tây Nam

17.5 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ 384 HOÀNG DIỆU H3 BUILDING
1 Hầm - 17 Tầng

1 Hầm - 17 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 3000m2

direction

Đông Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 1 HOÀNG DIỆU CAO ỐC ĐINH LỄ
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

220m2 - 350m2 - 700m2

direction

Tây, Bắc

15.5 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 386 HOÀNG DIỆU
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

90m2 - 150m2 - 240m2

direction

Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG WE LAND 331 BẾN VÂN ĐỒN
1 Hầm - 18 Tầng

1 Hầm - 18 Tầng

area

70m2 - 210m2 - 400m2 - 800m2...

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 16 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
3 Hầm - 19 Tầng

3 Hầm - 19 Tầng

area

134m2 - 1044 m2 - 6277m2

direction

Đông Bắc

22 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 151 - 153 - 155 BẾN VÂN ĐỒN
4 Hầm - 33 Tầng

4 Hầm - 33 Tầng

area

28m2 - 100m2 - 150m2

direction

Tây Bắc

21.4 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 12 TÔN ĐẢN COPAC SQUARE
2 Hầm - 24 Tầng

2 Hầm - 24 Tầng

area

58m2 - 179m2 - 424m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ETOWN CENTRAL 7 - 9 - 11 ĐOÀN VĂN BƠ
5 Hầm - 25 Tầng

5 Hầm - 25 Tầng

area

300m2 - 435m2 - 700m2

direction

Tây Nam

21 - 24 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 258 TÔN ĐẢN QUẬN 4
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

100m2 - 325m2 - 650m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 360C BẾN VÂN ĐỒN KHÁNH HỘI BUILDING
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

10m2 - 45m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 62 LÊ QUỐC HƯNG TRADINCORP
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

40m2 - 100m2 - 200m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 85 - 87 BẾN VÂN ĐỒN
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

77m2 - 168m2 - 181m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VICONSHIP SAIGON BUILDING 6 - 8 ĐOÀN VĂN BƠ
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

81m2 - 159m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 360A BẾN VÂN ĐỒN KHÁNH HỘI 2
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

25m2 - 60m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 3 NGUYỄN TẤT THÀNH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

136m2 - 220m2 - 300m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 20/13 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

18m2

direction

Tây Bắc

8 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 72 NGUYỄN KHOÁI VI BUILDING
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

20m2 - 35m2 - 60m2

direction

Tây Nam

14 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 20/16 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ PHÚC HƯNG BUILDING
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

20m2 - 82m2 - 184m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 31 NGUYỄN KHOÁI
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

150m2

direction

Đông, Đông Nam

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 104 BẾN VÂN ĐỒN NAM VIỆT BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

25m2 - 45m2 - 120m2

direction

Bắc, Đông Bắc

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 15/28 - 15/30 ĐOÀN NHƯ HÀI NARIME BUILDING
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 70m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG JR BUILDING 213 KHÁNH HỘI
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

72m2 - 120m2

direction

Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ WINHOME 37 LÊ QUỐC HƯNG
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

33m2 - 38m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 124 KHÁNH HỘI VI BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

20m2 - 40m2 - 60m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 22 HOÀNG DIỆU QUẬN 4
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

30m2 - 70m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 22 HOÀNG DIỆU
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

70m2 - 28m2

direction

Nam, Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 39 LÊ QUỐC HƯNG
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 48 HOÀNG DIỆU TRƯỜNG DŨNG BUILDING
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

28m2 - 46m2

direction

Đông Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 51 LÊ QUỐC HƯNG LỘC THIÊN ÂN BUILDING
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

20m2 - 35m2

direction

Tây Nam

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 33 LÊ QUỐC HƯNG HẢI HƯƠNG BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

30m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 35 HOÀNG DIỆU LIGHT HOUSE
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

125m2 - 500m2 - 700m2

direction

Tây Bắc

13 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 68 - 70 HOÀNG DIỆU NAM PHƯƠNG BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

30m2 - 40m2

direction

Đông

9 Usd/m2/tháng

Kim Quang Group ⭐ Sàn giao dịch Bất Động Sản cho thuê tòa nhà quận 4 với dịch vụ tìm văn phòng cho thuê quận 4 nhanh nhất Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh, báo giá nhanh, cập nhật bảng giá mới nhất uy tín, hỗ trợ miễn phí ❤️ 0946.395.665 LH ngay hôm nay.
Kim Quang Group ⭐ chuyên cho thuê văn phòng quận 4 rất đa dạng các mô hình cho khách hàng lựa chọn. Từ những văn phòng hạng B đến các toà văn phòng hạng C giá rẻ. Với diện tích quy mô đa dạng phù hợp với các doanh nghiệp lớn có vốn nhiều cho đến các doanh nghiệp nhỏ, cần tiết kiệm ngân sách cho việc thuê văn phòng.
 
1. Phân khúc giá thuê văn phòng quận 4
 
Các tòa nhà cho thuê văn phòng quận 4 tập trung nhiều nhất ở các phường như: P.1, P.2, P.3, P.6, P.9, P.10, P.12, P.13. Trong đó đường Hoàng Diệu và Lê Quốc Hưng là tuyến đường tập trung nhiều cao ốc văn phòng cho thuê với nhiều phân khúc giá như sau:
 
Dưới 10 usd/m2: Nguyễn Trường Tộ Building, Cell Phone Building, tòa nhà Vietran, Lộc Thiên Ân Building, tòa nhà Tuyết Tâm.
 
Từ 10 – 15 usd/m2: Narime Building, VI Building Nguyễn Khoái, Viconship Saigon, Viễn Đông Building, Winhome LT, Officetel Gold View, Kim Nguyên Building, Sali Office, Nguyên Giáp Building, Venus Building, Nam Phương Building, Thế Giới Căn Hộ Building, Trường Dũng Building, JR Building,…
 
Từ 16 – 20 usd/m2: Cao Ốc Đinh Lễ, Tòa nhà Saigon Port, Ree Tower, Tradincorp Building.
 
Từ 21 – 25 usd/m2: Officetel River Gate, Etown Central.
 
Nhìn chung mức giá cho thuê của các cao ốc văn phòng quận 4 khá rẻ, chủ yếu từ 10 đến 15 usd/m2. Đây là mức giá phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập muốn tiết kiệm chi phí.
 
2. Các tòa nhà tiêu biểu tại quận 4
 
- Tòa nhà River Gate: Tọa lạc tại Bến Vân Đồn, Quận 4, River Gate sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố, cách chợ Bến Thành chỉ 1 km. Đây là dự án phức hợp đa chức năng với kết cấu 33 tầng, 4 hầm gồm căn hộ để ở, căn hộ Officetel, văn phòng dịch vụ và trung tâm thương mại cao cấp. Officetel thuộc dự án River Gate của Novaland mở ra cơ hội sở hữu một văn phòng làm việc vừa chuyên nghiệp vừa đảm bảo tính kinh tế – vốn đang là đề tài “hóc búa” của nhiều doanh nghiệp. Officetel River Gate được thiết kế với một tòa nhà khép kín, vì thế khách hàng có thể sống và làm việc trong cùng một tòa nhà, giảm nhiều thời gian đi làm. Không gian văn phòng thường được chia ra hoặc cho thuê đối với công ty kinh doanh vừa và nhỏ.
 
- Tòa nhà Phượng Long 2 building: Tọa lạc tại đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4 với quy mô 19 tầng, 3 tầng hầm, với diện tích khuôn viên 1.524m2, tổng diện tích sử dụng 6.270m2, diện tích sàn 350m2. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những tòa nhà đẹp nhất quận 4 với đầy đủ tiện ích văn phòng hiện đại, giá thuê hợp lý, đối với những doanh nghiệp đang có ý định đặt văn phòng tại quận 4 thì đây là một lựa chọn không thể bỏ qua.
 
- Tòa nhà Etown Central: Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất của quận 4, đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, vị trí này được đánh giá là đặc khu trung tâm kinh tế tài chính của khu vực với các hoạt động giao thương diễn ra tấp nập cùng mật độ dân số cao. Đây là tòa nhà hạng A được đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 12/2017, với độ cao 25 tầng, tòa nhà cung cấp hơn 34.000m2 diện tích văn phòng cho thuê. Sàn văn phòng được thiết kế linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu thuê của các đối tượng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
 
Xem thêm

Tư vấn

Để hạn chế tối đa rủi ro khi gặp phải chủ văn phòng cho thuê không đáng tin cậy, khách hàng có thể thực hiện quy trình theo các bước sau:    - Tìm kiếm, chọn lọc chủ nhà hay chủ...

Quận 1 hiện đang là quận có văn phòng cho thuê phát triển nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà từ hạng A đến hạng C. Các tòa nhà hạng A luôn có...

Đối với các doanh nghiệp lần đầu đi thuê văn phòng, bên cạnh việc tìm kiếm văn phòng phù hợp thì doanh nghiệp cần phải có kế hoạch cụ thể như: Ngân sách tiền thuê văn phòng mới, chi...

Khi có nhu cầu thuê văn phòng để việc thương lượng giá và chi phí thuê văn phòng thành công, các doanh nghiệp cần nắm rõ 10 vấn đề sau đây:   Tổng chi phí là điều...

Trong bài viết này Kim Quang Group sẽ phân tích, đánh giá, liệt kê ưu điểm của văn phòng cho thuê tại các quận trên địa bàn Sài gòn - Tp Hồ Chí Minh.    QUẬN 1  -...

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Kim Quang Group chia sẻ với quý bạn một số giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả sau đây:   Phổ biến kế hoạch và nâng cao nhận thức cho nhân...

Các chiêu trò lừa đảo quen thuộc của môi giới cho thuê văn phòng giả mạo 1. Thông tin văn phòng cho thuê hoàn toàn sai lệch so với thực tế: Thực tế, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tờ...

Có rất nhiều cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, sau đây là 10 cách đơn giản giúp bạn tiết kiệm chi phí thuê văn phòng và sinh lời bằng chính văn phòng của...

Thuê văn phòng nằm xa trung tâm thành phố Một phương án tối ưu nhất thường được nhiều công ty khởi nghiệp sử dụng đó là thuê văn phòng nằm cách xa quận trung tâm. Bạn có thể tìm...

Tư vấn miễn phí