VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 10 | KIM QUANG GROUP

Kim Quang Group ⭐ chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 10 cho hơn 152 building cho thuê văn phòng tọa lạc tại quận 10. Liên hệ Kim Quang Office để được ưu đãi tốt nhất. Hotline: 0946 395 665

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VIETTEL COMPLEX 285 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
3 Hầm - 28 Tầng

3 Hầm - 28 Tầng

area

350m2 - 550m2 - 920m2

direction

Tây Nam

25 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CHARMINGTON LA POINTE 181 CAO THẮNG
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

32m2 - 45m2 - 80m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 111 - 113 - 115 - 117 - 119 - 121 NGÔ GIA TỰ
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

307m2 - 340m2

direction

Tây, Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG TÒA NHÀ CHO THUÊ PAXSKY V 555 BA THÁNG HAI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

70m2 - 108m2 - 178m2

direction

Tây Bắc

14 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 614 - 616 - 618 BA THÁNG HAI
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

100m2 - 120m2 - 220m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG XI GRAND COURT 256 - 258 LÝ THƯỜNG KIỆT
2 Hầm - 26 Tầng

2 Hầm - 26 Tầng

area

350m2 - 500m2

direction

Tây, Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ M.G HÀ ĐÔ CENTROSA 200 BA THÁNG HAI
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

300m2 - 600m2 - 1200m2

direction

Tây Bắc

20 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 670 - 672 BA THÁNG HAI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

140m2

direction

Đông Nam

13 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 7/1 THÀNH THÁI
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

74m2 - 85m2

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LEGA FASHION HOUSE 106 BA THÁNG HAI
2 Hầm - 24 Tầng

2 Hầm - 24 Tầng

area

350m2 - 700m2

direction

Tây, Tây Bắc

22 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 666/10 BA THÁNG HAI
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

25m2 - 150m2 - 215m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 10 BA THÁNG HAI AN PHÚ STAR
7 Tầng

7 Tầng

area

30m2 - 120m2

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 407 TÔ HIẾN THÀNH
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

178m2 - 230m2 - 247m2

direction

Tây, Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 89 TRẦN THIỆN CHÁNH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

300m2 - 350m2

direction

Đông, Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG Y12 HỒNG LĨNH TS LAND HL
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

60m2 - 195m2 - 500m2

direction

Đông Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÒA NHÀ 50 - 52 NGÔ QUYỀN
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

145m2

direction

Tây

14 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÒA NHÀ 854 SƯ VẠN HẠNH
2 Hầm - 8 Tầng

2 Hầm - 8 Tầng

area

55m2 - 100m2 - 120m2

direction

Tây, Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 385 TÔ HIẾN THÀNH BANK BUILDING
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

240m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 408 ĐIỆN BIÊN PHỦ TF BUILDING
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

70m2 - 185m2

direction

Đông Nam

14 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LENT'S BUILDING K8BIS BỬU LONG
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

145m2 - 445m2 - 580m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 9 TÔ HIẾN THÀNH VI OFFICE
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

40m2 - 60m2 - 100m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ D8 THẤT SƠN NGUYỄN HƯNG BUILDING
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 600m2

direction

Nam, Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 198 NGÔ GIA TỰ TNA BUILDING
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

40m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÒA NHÀ 87 HỒ BÁ KIỆN MRM BUILDING
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

95m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 17 HỒ BÁ KIỆN EREKA CENTER
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

28m2 - 65m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 179 - 181 SƯ VẠN HẠNH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

100m2 - 175m2

direction

Đông, Đông Bắc

9 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 11 HỒ BÁ KIỆN
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

35m2 - 45m2

direction

Đông Bắc

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 204 BA THÁNG HAI CIC BUILDING
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

40m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 451/24/4 TÔ HIẾN THÀNH
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

150m2

direction

Đông Nam

7 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 728 ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

55m2 - 110m2 - 165m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 324/4 LÝ THƯỜNG KIỆT
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

60m2 - 185m2 - 360m2

direction

Bắc

14 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 91/6P HÒA HƯNG
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

35m2 - 40m2

direction

Đông Nam

13 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 171 CAO THẮNG DUY TÂN PLAZA
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

50m2 - 70m2

direction

Đông Bắc

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 110 NGUYỄN CHÍ THANH QUẬN 10
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

45m2 - 60m2

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 766/1 SƯ  VẠN HẠNH QUẬN 10
1 Hầm - 3 Tầng

1 Hầm - 3 Tầng

area

20m2 - 70m2

direction

Đông Nam

Giá thuê: 7 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 3 BA THÁNG HAI THÁI SƠN VINCOM
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

165m2 - 500m2 - 1500m2

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

Kim Quang Group ⭐ chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 10 cho hơn 152 building cho thuê văn phòng tọa lạc tại quận 10. Liên hệ Kim Quang Office để được ưu đãi tốt nhất. Hotline: 0946 395 665

Xem thêm

Tư vấn

Để hạn chế tối đa rủi ro khi gặp phải chủ văn phòng cho thuê không đáng tin cậy, khách hàng có thể thực hiện quy trình theo các bước sau:    - Tìm kiếm, chọn lọc chủ nhà hay chủ...

Quận 1 hiện đang là quận có văn phòng cho thuê phát triển nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà từ hạng A đến hạng C. Các tòa nhà hạng A luôn có...

Đối với các doanh nghiệp lần đầu đi thuê văn phòng, bên cạnh việc tìm kiếm văn phòng phù hợp thì doanh nghiệp cần phải có kế hoạch cụ thể như: Ngân sách tiền thuê văn phòng mới, chi...

Khi có nhu cầu thuê văn phòng để việc thương lượng giá và chi phí thuê văn phòng thành công, các doanh nghiệp cần nắm rõ 10 vấn đề sau đây:   Tổng chi phí là điều...

Trong bài viết này Kim Quang Group sẽ phân tích, đánh giá, liệt kê ưu điểm của văn phòng cho thuê tại các quận trên địa bàn Sài gòn - Tp Hồ Chí Minh.    QUẬN 1  -...

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Kim Quang Group chia sẻ với quý bạn một số giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả sau đây:   Phổ biến kế hoạch và nâng cao nhận thức cho nhân...

Các chiêu trò lừa đảo quen thuộc của môi giới cho thuê văn phòng giả mạo 1. Thông tin văn phòng cho thuê hoàn toàn sai lệch so với thực tế: Thực tế, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tờ...

Có rất nhiều cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, sau đây là 10 cách đơn giản giúp bạn tiết kiệm chi phí thuê văn phòng và sinh lời bằng chính văn phòng của...

Thuê văn phòng nằm xa trung tâm thành phố Một phương án tối ưu nhất thường được nhiều công ty khởi nghiệp sử dụng đó là thuê văn phòng nằm cách xa quận trung tâm. Bạn có thể tìm...

Tư vấn miễn phí