VĂN PHÒNG CHO THUÊ BÌNH THẠNH | KIM QUANG GROUP

Kim Quang Group ❤️ Công ty môi giới cho thuê văn phòng quận bình thạnh với hơn 13 năm kinh nghiệm cho thuê văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh, cam kết hỗ trợ đàm phán các điều khoản tốt nhất, cập nhật văn phòng cho thuê quận bình thạnh mới mỗi ngày, liên hệ ngay 0901 800 966

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAVISTA REALTY BUILDING 677/8A ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

78m2 - 210m2 - 524m2

direction

Tây

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CII TOWER 152 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 27 Tầng

2 Hầm - 27 Tầng

area

180m2 - 300m2 - 700m2 - 1570m2

direction

Tây Nam

26.5 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ĐẤT XANH GROUP 2W UNG VĂN KHIÊM
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

250m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

24.5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAVISTA REALTY 90 LÊ VĂN DUYỆT
1 Hầm – Trệt – Lửng – 5 Lầu – ST

1 Hầm – Trệt – Lửng – 5 Lầu – ST

area

300m2 - 600m2 - 1000m2

direction

Tây

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PEARL PLAZA 561A ĐIỆN BIÊN PHỦ
4 Hầm - 32 Tầng

4 Hầm - 32 Tầng

area

284m2 - 322m2 - 500m2 - 1047m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam

24 - 45 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG OPAL TOWER 92 NGUYỄN HỮU CẢNH
4 Hầm - 41 Tầng

4 Hầm - 41 Tầng

area

107m2 - 340m2 - 654m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam

23 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AP TOWER 518B ĐIỆN BIÊN PHỦ
3 Hầm - 22 Tầng

3 Hầm - 22 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

25 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG METRO TOWER 667-669 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 300m2 - 1000m2

direction

Đông, Nam, Đông Nam

19 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ COTECCONS OFFICE 232 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 15 Tầng

2 Hầm - 15 Tầng

area

350m2 - 500m2 - 2000m2

direction

Tây Bắc

17 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 19-21 TÂN CẢNG
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

area

240m2 - 450m2 - 690m2

direction

Đông

15.5 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON VIEW OFFICE 117 NGUYỄN CỬU VÂN
1 Hầm - 14 Tầng - Sân Thượng

1 Hầm - 14 Tầng - Sân Thượng

area

100m2 - 490m2 - 2000m2

direction

Đông Bắc

21 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SUNWAH PEARL 90 NGUYỄN HỮU CẢNH
4 Hầm - 41 Tầng

4 Hầm - 41 Tầng

area

100m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

22 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LMAK LONG TOWER 101-103 NGUYỄN CỬU VÂN
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

240m2 - 388m2 - 776m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HIU TOWER 215 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

area

90m2 - 180m2

direction

Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 194 GOLDEN BUILDING 473 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng - ST

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng - ST

area

60m2 - 150m2 - 336m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ BCONS 2 TOWER 42/1 UNG VĂN KHIÊM
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

132m2 - 338m2 - 786m2

direction

Đông Nam

13 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SGP SECOIN 92 NGUYỄN HỮU CẢNH
2 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

area

20m2 - 130m2 - 260m2 - 420m2...

direction

Bắc, Tây Bắc

16-19 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CÁT LÂM BUILDING 663-665 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông, Nam, Đông Nam

19 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 26 UNG VĂN KHIÊM
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

270m2 - 550m2 - 1160m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MACH OFFICE 127 UNG VĂN KHIÊM
2 Hầm - 7 Tầng

2 Hầm - 7 Tầng

area

36m2 - 260m2 - 420m2

direction

Tây Nam

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HB TOWER 669-671 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

80m2 - 247m2 - 495m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ DREAMPLEX BUILDING 195 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 13 Tầng

2 Hầm - 13 Tầng

area

80m2 - 150m2 - 200m2

direction

Đông Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PHƯỚC THÀNH BUILDING 199 ĐIỆN BIÊN PHỦ
3 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

3 Hầm - 1 Trệt - 10 Tầng

area

50m2 - 140m2 - 280m2

direction

Đông Nam

13 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THẢO ĐIỀN BUILDING 25 HOÀNG HOA THÁM
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

42m2 - 200m2 - 500m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PVFCCO SBD BUILDING 27 ĐINH BỘ LĨNH
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

70m2 - 230m2 - 460m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON COOP 131 ĐIỆN BIÊN PHỦ
4 Hầm - 25 Tầng

4 Hầm - 25 Tầng

area

197m2 - 415m2 - 445m2

direction

Đông Nam

23 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ DALI TOWER 22-24C PHAN ĐĂNG LƯU
2 Hầm - 13 Tầng

2 Hầm - 13 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 200m2

direction

Nam

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LIGHT HOUSE 284 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 210m2 - 420m2

direction

Tây

13 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NICE BUILDING 467 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

77m2 - 140m2 - 300m2

direction

Tây Nam

20 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SGCC BUILDING 553 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
2 Hầm - 1 Trệt - 18 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 18 Tầng

area

70m2 - 131m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE HUB BUILDING 195/10E ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 5 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 5 Tầng

area

100m2 - 190m2 - 455m2 - 910m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

18 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ THỦY LỢI 286-288 NGUYỄN XÍ
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

85m2 - 240m2 - 640m2 - 1640m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

Quận Bình Thạnh là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhanh và mạnh mẽ nhất tại TP.HCM. Với vị trí địa lý đắc địa gần trung tâm thành phố và nhiều tiện ích xung quanh, Bình Thạnh thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp mới thành lập cũng như các công ty muốn mở rộng quy mô. Giá thuê văn phòng tại Bình Thạnh cũng hấp dẫn hơn so với các khu vực lân cận. Nếu bạn đang quan tâm đến thị trường cho thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh, hãy cập nhật thông tin về thị trường cho thuê văn phòng phòng cũng như kinh nghiệm thuê văn phòng hiệu quả.

1. Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • Thị trường văn phòng cho thuê ở Quận Bình Thạnh đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế và sự phát triển của các ngành công nghiệp, nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại quận Bình Thạnh cũng tăng lên đáng kể.
 • Quận Bình Thạnh có diện tích khoảng 20,76 km² được chia thành 20 phường. Trong đó, văn phòng cho thuê chủ yếu tập trung ở Phường 25 trên các tuyến đường huyết mạch cửa Quận Bình Thạnh như: Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Bạch Đằng, Nguyễn Hữu Cảnh.
 • Mức giá cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh dao động từ khoảng 10 đến 35 USD/m2/tháng, tùy thuộc vào vị trí, tiện nghi và chất lượng của tòa nhà. Tuy nhiên, giá thuê văn phòng ở Bình Thạnh thường thấp hơn so với các quận trung tâm khác của thành phố như Quận 1, Quận 3 và Quận 5.

2. Diện tích văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh có thể khá đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp và tổ chức như:

 • Văn phòng từ 20 - 50m2: Đây là loại diện tích phù hợp cho các doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, văn phòng đại diện, trung tâm đào tạo,...
 • Văn phòng từ 50 - 100m2: Phù hợp với các doanh nghiệp, công ty có quy mô vừa và lớn hơn, có nhu cầu thuê văn phòng nhiều chức năng như phòng làm việc, phòng họp, phòng lưu trữ,...
 • Văn phòng trên 100m2: Phù hợp với doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn, có nhu cầu thuê nguyên tòa hoặc một phần tòa nhà để làm trụ sở công ty.
 • Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh là một thị trường tiềm năng với nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi thuê văn phòng ở đây, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về giá cả và các điều kiện thuê để đưa ra quyết định đúng đắn.

3. Thuê văn phòng quận Bình Thạnh có lợi ích gì? Việc thuê văn phòng quận Bình Thạnh đem lại nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp, công ty. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của việc thuê văn phòng quận Bình Thạnh.

 • Vị trí thuận lợi: Quận Bình Thạnh nằm ở phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những quận có vị trí đắc địa, tiếp giáp với các quận trung tâm. Với vị trí này, việc thuê văn phòng quận Bình Thạnh giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các tuyến đường chính, các khu vực kinh doanh sầm uất, cũng như các địa điểm vui chơi, giải trí.
 • Tiện ích đa dạng: Quận Bình Thạnh là một trong những quận có nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Tại đây, có các khu vực mua sắm, siêu thị, bệnh viện, trường học, công viên, sân bay, hệ thống ngân hàng và ATM. Việc thuê văn phòng quận Bình Thạnh giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm các dịch vụ này.
 • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại: Cơ sở hạ tầng quận Bình Thạnh được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, với hệ thống đường giao thông thông thoáng, hệ thống viễn thông và internet hiện đại. Ngoài ra, các văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh thường được trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống điều hòa không khí, bàn ghế, tủ hồ sơ, internet tốc độ cao, máy in, máy fax, máy photocopy...đảm bảo cho các doanh nghiệp có môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi và tiết kiệm chi phí.
 • Giá thuê cạnh tranh: Mức giá thuê văn phòng quận Bình Thạnh thường ở mức cạnh tranh, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trung bình và lớn. Mức giá này phụ thuộc vào vị trí, diện tích và tiện ích của văn phòng. Tuy nhiên, tuy giá thuê không quá cao nhưng chất lượng và tiện ích của các văn phòng cho thuê ở quận Bình Thạnh lại rất tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của các công ty.
 • Linh hoạt điều chỉnh không gian văn phòng: Các tòa nhà văn phòng ở quận Bình Thạnh được thiết kế linh hoạt giúp các doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh không gian làm việc để phù hợp với từng mục đích kinh doanh của mình       .
 • Tóm lại, việc thuê văn phòng quận Bình Thạnh mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Vị trí gần trung tâm, tiện ích phong phú, cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi, mức giá cạnh tranh và thiết kế linh hoạt của các văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi và linh hoạt.
 
4. Như một số quận có tòa nhà cho thuê văn phòng (Tân Bình, Phú Nhuận, quận 2, 4,5,7,10, quận 3, quận 1) của TP.HCM, giá thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh cũng chia thành nhiều phân khúc:
 
 • Dưới 10 usd/m2: Đại Lợi building, Tiến Thịnh building, Liên Việt building, NX Building, VD building, Saigonicom building, Ánh Hào Quang building, tòa nhà Winhome, NCV Building, Arch Group building, Đinh Bộ Lĩnh building.
 • Từ 10-15 usd/m2: Office NGT, Blue Sea building, Sokico building, Newport, C8 building, Thủy Lợi building, Nge building, Thịnh Phát building, PVFCCO Building, Cosmobiz building, Blue Star building.
 • Từ 16-20 usd/m2: Coteccons Office Tower, Dreamplex 195, La bonita, Licogi building, EBM Building, Melody, Cimigo, Charm Suite Saigon, Golden building, Sacom building, Winhome BDT, SGP Halo.
 • Từ 21-25 usd/m2: SGP Secoin, Đại Dũng building, Saigon Pearl SJC.
 • Từ 26-30 usd/m2: Opal Tower, Pearl Plaza, SGP Koastal.
 • Trên 30 usd/m2: Landmark 81.
 
Tùy theo quy mô cũng như khả năng tài chính của từng doanh nghiệp, có thể lựa chọn diện tích và mức giá tòa nhà phù hợp cho mình.
 
5. Các tòa nhà cho thuê văn phòng nổi bật tại quận Bình Thạnh: 
 
 • The Landmark 81: Điểm nhấn của thị trường văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh không thể không kể đến tòa nhà cao nhất Việt Nam: The Landmark 81 - tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam Chính Thức Mở Cửa Vào Năm 2018. The Landmark 81 được xây dựng trên tổng diện tích 43,91ha, ngay sát trung tâm quận 1, thuận lợi cả về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tòa nhà Landmark 81 có tổng diện tích sàn xây dựng 141.000 m2, bao gồm các không gian chức năng như: khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng cho thuê, căn hộ thương mại Oficetel, trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát. Tòa tháp được thiết kế với chiều cao 461m, lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre truyền thống, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và thịnh vượng. Tòa nhà Landmark 81 còn vinh dự nhận được giải thưởng “Tòa nhà cao tầng tốt nhất Thế giới”.
 • Pearl Plaza: đáp ứng nhu cầu về kiến trúc cảnh quan, công năng sử dụng đối với một tòa nhà phức hợp siêu thị - thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ và đặc biệt góp phần tạo dựng bộ mặt cảnh quan cho khu vực cũng như sự phát triển bền vững của thành phố. Tòa nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Điện Biên Phủ thuộc Phường 25, Quận Bình Thạnh; Tòa nhà với quy mô 32 tầng, 4 hầm. Giá thuê văn phòng hiện tại là: 24 USD/m2 (chưa gồm PQL 6 usd + VAT). Mức giá văn phòng trọn gói Pearl Plaza: 1,4 triệu/m2, chưa VAT, phòng có view hoặc không view. 
 

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh đáng tin cậy thì kimquanggroup.vn là một lựa chọn chính xác. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật thông tin chi tiết và mới nhất về các tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Vì vậy, khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm, so sánh, đánh giá và lựa chọn được văn phòng phù hợp nhu cầu của mình.

Kim Quang Group chuyên cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh chủ yếu tập trung ở các phường: P6, P11, P14, P15, P17, P19, P22, P24, P25, P26. Trong đó các văn phòng cho thuê tập trung chủ yếu ở phường 25.
Các tuyến đường tập trung nhiều tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh là: Điện Biên Phủ, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Bạch Đằng...
Xem thêm

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí