Văn Phòng Cho Thuê Quận 3

CHO THUÊ VĂN PHÒNG GOODWILL BUILDING 55 TRƯƠNG ĐỊNH
1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

area

80m2 - 300m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LỘC LÊ 454-456 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

85m2 - 150m2 - 300m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 134/1 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

20m2 - 60m2 - 230m2

direction

Nam

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 169/1 VÕ THỊ SÁU QUẬN 3
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

50m2 - 70m2 - 120m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE SHARK 1 OFFICE 38E TRẦN CAO VÂN
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2 - 90m2 - 180m2 - 250m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TRÍ VIỆT BUILDING 134 CAO THẮNG
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

25m2 - 100m2 - 180m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THÀNH ĐẠT OFFICE 132E CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

40m2 - 60m2 - 100m2 - 200m2

direction

Tây

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CCM BUILDING 160 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

area

65m2 - 110m2 - 220m2

direction

Tây Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGHĨA TÍN BUILDING 448/3 LÊ VĂN SỸ
1 Hầm  - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

56m2 - 70m2 - 232m2

direction

Đông

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AIR GARDEN BUILDING 152 VÕ THỊ SÁU
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 320m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGỌC LINH NHI 97 TRẦN QUANG DIỆU
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

145m2 - 200m2 - 243m2

direction

Đông

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
1 Hầm - 16 Tầng

1 Hầm - 16 Tầng

area

150m2 - 300m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MỸ VINH BUILDING 250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

50m2 - 80m2 - 160m2 - 320m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG AN NHẤT BUILDING 256 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

38m2 - 50m2 - 90m2

direction

Đông Nam

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOÀNG ĐAN BUILDING 241 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

63m2 - 100m2 - 235m2

direction

Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 108/69C TRẦN QUANG DIỆU
1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

area

35m2 - 105m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AUSCAST BUILDING 15 NGUYỄN SƠN HÀ
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

80m2 - 150m2 - 240m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 90A TRẦN QUỐC TOẢN
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 180m2 - 24m2

direction

Đông Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 290/13E NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

40m2 - 80m2 - 225m2 - 290m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 384/1A NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

65m2 - 300m2 - 220m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

Văn phòng cho thuê đang trống HOT: 100m2 - 300m2 - 500m2...

VĂN PHÒNG 220M2 - $4.940 QUẬN 3
1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

220m2

direction

Đông Nam

22,5 Usd/m2/tháng

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Văn Phòng Cho Thuê

Mặt bằng cho thuê

Tư vấn miễn phí