Văn Phòng Cho Thuê Quận 3

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 281-287 NGUYỄN THIỆN THUẬT TIẾN VINH BUIILDING
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

36m2 - 40m2 - 80m2 - 324m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MB TOWER 538 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 13 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 13 Tầng

area

150m2 - 220m2 - 350m2 - 450m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE GARDEN BUILDING 2/30 CAO THẮNG
2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

30m2 - 120m2 - 200m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG T&C HOLDING 384/42 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

190m2 - 250m2 - 380m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG GOODWILL BUILDING 55 TRƯƠNG ĐỊNH
1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

area

80m2 - 300m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 43 NGUYỄN SƠN HÀ
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

80m2 - 150m2 - 300m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 135A PASTEUR
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 180m2 - 220m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LỘC LÊ 454-456 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

85m2 - 150m2 - 300m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TRAVEL HOUSE 172 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 1 Trệt - 4 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 4 Tầng

area

160m2 - 280m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 169/1 VÕ THỊ SÁU QUẬN 3
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

50m2 - 70m2 - 120m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ KHATOCO BUILDING 259 HAI BÀ TRƯNG
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

128m2 - 132m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE SHARK 2 OFFICE 29 NGUYỄN VĂN MAI
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

120m2 - 150m2 - 360m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE SHARK 1 OFFICE 38E TRẦN CAO VÂN
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2 - 90m2 - 180m2 - 250m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AIR GARDEN BUILDING 152 VÕ THỊ SÁU
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 320m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HML OFFICE BUILDING 248-250 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

117m2 - 220m2 - 350m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG VIỆT ÚC 402 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

50m2 - 100m2 - 200m2 - 500m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 224-226 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

76m2 - 100m2 - 500m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
1 Hầm - 16 Tầng

1 Hầm - 16 Tầng

area

150m2 - 300m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MILY BUILDING 658/5  CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

50m2 - 70m2 - 80m2 - 150m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THIÊN HỒNG BUILDING 13 CAO THẮNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

Văn phòng cho thuê đang trống HOT: 100m2 - 300m2 - 500m2...

VĂN PHÒNG 220M2 - $4.940 QUẬN 3
1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

220m2

direction

Đông Nam

22,5 Usd/m2/tháng

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Văn Phòng Cho Thuê

Mặt bằng cho thuê

Tư vấn miễn phí