BĐS cho thuê khác Quận 4

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 16 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
3 Hầm - 19 Tầng

3 Hầm - 19 Tầng

area

134m2 - 1044m2 - 6277m2

direction

Đông Bắc

22 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG COPAC SQUARE 12 TÔN ĐẢN
2 Hầm - 25 Tầng

2 Hầm - 25 Tầng

area

58m2 - 179m2 - 424m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

WEWORK ETOWN CENTRAL
5 Hầm - 25 Tầng

5 Hầm - 25 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 50m2

direction

Tây Nam

280 Usd/chỗ ngồi/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TRADINCORP BUILDING 62 LÊ QUỐC HƯNG
1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng - ST

1 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng - ST

area

40m2 - 100m2 - 200m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 360C BẾN VÂN ĐỒN KHÁNH HỘI BUILDING
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

10m2 - 45m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TSA LAND 258 TÔN ĐẢN QUẬN 4
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

100m2 - 325m2 - 650m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 10 VĨNH KHÁNH
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

130m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYÊN GIÁP BUILDING 42/37-38 HOÀNG DIỆU
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

42m2 - 125m2

direction

Đông, Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

CIRCO HOÀNG DIỆU
1 Hầm - 17 Tầng

1 Hầm - 17 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 45m2

direction

Đông Nam

150 Usd/người/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG RIVER GATE 151-153-155 BẾN VÂN ĐỒN
4 Hầm - 33 Tầng

4 Hầm - 33 Tầng

area

28m2 - 100m2 - 150m2

direction

Tây Bắc

21.4 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ  VĂN PHÒNG 360A BẾN VÂN ĐỒN KHÁNH HỘI 2
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

25m2 - 60m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 124 KHÁNH HỘI VI BUILDING
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

20m2 - 40m2 - 60m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 74 NGUYỄN KHOÁI KIM NGUYÊN BUILDING
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

32m2 - 53m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 39-41 LÊ THẠCH
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

area

30m2 - 55m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ  VĂN PHÒNG 346 BẾN VÂN ĐỒN OFFICETEL GOLD VIEW
2 Hầm - 1 Trệt - 33 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 33 Tầng

area

50m2 - 90m2 - 117m2

direction

Tây Bắc

24 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NARIME BUILDING 15/28-30 ĐOÀN NHƯ HÀI
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Tầng

area

60m2 - 70m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 72 NGUYỄN KHOÁI VI BUILDING
1 Hầm - 7 Tầng - ST

1 Hầm - 7 Tầng - ST

area

20m2 - 35m2 - 60m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 48 HOÀNG DIỆU TRƯỜNG DŨNG BUILDING
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

28m2 - 46m2

direction

Đông Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 37 LÊ QUỐC HƯNG
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

33m2 - 38m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 22 HOÀNG DIỆU QUẬN 4
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

30m2 - 70m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 70 NGUYỄN TẤT THÀNH KHAHOMEX BUILDING
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

61m2 - 102m2 - 192m2

direction

Đông, Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 35 HOÀNG DIỆU LIGHT HOUSE
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

125m2 - 500m2 - 700m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 17-19 HOÀNG DIỆU VIETRAN TOUR
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

25m2 - 35m2 - 56m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THỦY ANH OFFICE 20/13 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

18m2

direction

Tây Bắc

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 68-70 HOÀNG DIỆU NAM PHƯƠNG BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

30m2 - 40m2

direction

Đông

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 51 LÊ QUỐC HƯNG LỘC THIÊN ÂN BUILDING
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

20m2 - 35m2

direction

Tây Nam

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CTV BUILDING 31 HOÀNG DIỆU
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

25m2 - 40m2 - 125m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 59-61 NGUYÊN TRƯỜNG TỘ QUẬN 4
1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng

area

32m2 - 38m2 - 45m2

direction

Tây, Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 68/14 HOÀNG DIỆU NGA TRẦN BUILDING
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

28m2 - 30m2 - 36m2

direction

Đông, Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 33 LÊ QUỐC HƯNG HẢI HƯƠNG BUILDING
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

30m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 39 LÊ QUỐC HƯNG
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 20/16 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ PHÚC HƯNG BUILDING
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

20m2 - 82m2 - 184m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Văn Phòng Cho Thuê

Mặt bằng cho thuê

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí