BĐS cho thuê khác Quận 3

TÒA NHÀ CHO THUÊ LÉMAN LUXURY 117 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
4 Hầm - 24 Tầng

4 Hầm - 24 Tầng

area

2500m2 - 7500m2 - 10000m2

direction

Tây Nam

30 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON FIRST HOUSE 257 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 13 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 13 Tầng

area

500m2 - 1000m2 - 5000m2

direction

Tây Bắc

26 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ AN PHÚ PLAZA 119 LÝ CHÍNH THẮNG
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

750m2 - 1500m2 - 3500m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIM TOWER 2 158 VÕ VĂN TẦN
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

380m2 - 716m2 - 2000m2

direction

Đông Nam

24 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ CIENCO 4 180 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
2 Hầm - 14 Tầng

2 Hầm - 14 Tầng

area

171m2 - 368m2 - 700m2 - 2000m2

direction

Đông Nam

28 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ CENTEC TOWER 72 - 74 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
3 Hầm - 23 Tầng

3 Hầm - 23 Tầng

area

160m2 - 350m2 - 600m2 - 1200m2

direction

Đông Nam

34 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TERRA ROYAL 280 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
2 Hầm - 28 Tầng

2 Hầm - 28 Tầng

area

57m2 - 116m2 - 1016m2

direction

Tây Nam

25 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ 32 PHẠM NGỌC THẠCH QUẬN 3
2 Hầm - 12 Lầu

2 Hầm - 12 Lầu

area

3.468m2

direction

Tây Nam

115.000 Usd/tháng

CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ 147BIS HAI BÀ TRƯNG
3 Hầm - 13 Tầng

3 Hầm - 13 Tầng

area

6500m2

direction

Đông Bắc

125.000 Usd/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ MINH LONG TOWER 17 BÀ HUYỆN THANH QUAN
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

150m2 - 187m2 - 350m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 432 - 434 - 436 - 438 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

250m2 - 500m2

direction

Đông Nam

30 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ HM TOWN 412 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
3 Hầm - 18 Tầng

3 Hầm - 18 Tầng

area

175m2 - 328m2 - 500m2

direction

Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ I TOWER 49 PHẠM NGỌC THẠCH
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

200m2 - 280m2 - 390m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG AGREX TOWER 58 VÕ VĂN TẦN
3 Hầm - 12 Tầng

3 Hầm - 12 Tầng

area

150m2 - 250m2 - 367m2

direction

Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG PEARL 5 05 LÊ QUÝ ĐÔN
3 Hầm - 18 Tầng

3 Hầm - 18 Tầng

area

300m2 - 400m2 - 958m2

direction

Đông Bắc

35 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ROBOT TOWER 308 ĐIỆN BIÊN PHỦ
3 Hầm - 15 Tầng

3 Hầm - 15 Tầng

area

55m2 - 113m2 - 260m2 - 350m2

direction

Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ MASTER BUILDING 41 - 43 TRẦN CAO VÂN
2 Hầm - 1 Trệt  - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

90m2 - 150m2 - 450m2 - 720m2

direction

Tây Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ YẾN PHƯƠNG BUILDING 58 PHẠM NGỌC THẠCH
2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

350m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ LÊ BẢO MINH 184 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

112m2 - 208m2 - 280m2 - 320m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ GIÀY VIỆT PLAZA 180 - 182 LÝ CHÍNH THẮNG
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

70m2 - 300m2 - 500m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ PAX SKY BUILDING 123 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 1 Lửng - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Lửng - 12 Tầng

area

50m2 - 100m2 - 200m2 - 386m2

direction

Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG D&D TOWER 458 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông Nam

25 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOÀNG ĐAN BUILDING 241 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

63m2 - 100m2 - 235m2

direction

Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 99 HUỲNH TỊNH CỦA
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

130m2 - 155m2 - 220m2

direction

Đông Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THIÊN HỒNG BUILDING 13 CAO THẮNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 248 - 250 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

117m2 - 220m2 - 350m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG WINHOME 376 VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 250m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

RILEX SAIGON PAVILLON
3 Hầm - 12 Tầng

3 Hầm - 12 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Đông Bắc

171 Usd/người/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 454 - 456 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

85m2 - 150m2 - 300m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ PAX SKY 2 34A PHẠM NGỌC THẠCH
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

100m2 - 120m2 - 390m2

direction

Tây Nam

12.4 Usd/m2/tháng

I-SHARE LOYAL OFFICE BUILDING
2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

area

2m2 - 4m2 - 10m2 - 20m2

direction

Tây Bắc

160 Usd/người/tháng

CENTEC BUSINESS CENTER
3 Hầm - 1 Trệt - 23 Tầng

3 Hầm - 1 Trệt - 23 Tầng

area

12m2 - 20m2 - 25m2 - 30m2 - 50m2

direction

Đông Nam

290 Usd/Chỗ ngồi/tháng

CirCO Điện Biên Phủ
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

10m2 - 16m2 - 25m2 - 35m2 - 200m2

direction

Đông Nam

3.500.000 VND/người/tháng

5S OFFICE ACM BUILDING
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

8m2 - 12m2 - 16m2 - 20m2

direction

Tây Nam

150 Usd/chỗ ngồi/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 384/1A NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

65m2 - 300m2 - 220m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

COMSPACE CALLARY BUILDING
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

8m2 - 10m2 - 15m2 -25m2

direction

Tây Nam

150 Usd/người/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí