BĐS cho thuê khác Thành Phố Thủ Đức

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE HALLMARK TRẦN BẠCH ĐẰNG
3 Hầm - 30 Tầng

3 Hầm - 30 Tầng

area

500m2 - 800m2 - 1600m2 - 2300m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

45 - 52 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SOFIC TOWER 10 MAI CHÍ THỌ
4 Hầm - 19 Tầng

4 Hầm - 19 Tầng

area

1.000m2 - 1.500m2

direction

Đông Bắc, Tây Bắc

20 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ KIM KHÁNH NGÂN 644 - 646 NGUYỄN THỊ ĐỊNH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

373m2 - 746m2 - 1119m2

direction

Đông Bắc, Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CBD 125 ĐỒNG VĂN CỐNG
2 Hầm - 21 Tầng

2 Hầm - 21 Tầng

area

500m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÒNG XOAY A12 VŨ TÔNG PHAN
1 Trệt - 1 Tầng

1 Trệt - 1 Tầng

area

1.900m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG AN PHÚ OFFICE 09 ĐƯỜNG SỐ 36
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

90m2 - 180m2 - 270m2 - 360m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG  NQC OFFICE 02 NGUYỄN QUÝ CẢNH
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

130m2 - 200m2 - 320m2 - 400m2

direction

Đông

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG DS7A OFFICE 17 ĐƯỜNG SỐ 7A
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 300m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

10m2 - 50m2

direction

Đông Bắc

2.800.000 Vnd/Người/Tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE SUN 08 ĐƯỜNG SỐ 66
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

60m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

MICROSPACE COWORKING
1 Trệt - 2 Tầng

1 Trệt - 2 Tầng

area

12m2 - 33m2

direction

Đông Nam

50 Usd/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI DREAMPLEX 42 NGÔ QUANG HUY
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

8m2 - 15m2 - 30m2

direction

Bắc

260 Usd/chỗ/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ WE UP 13B ĐƯỜNG SỐ 12
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

30m2 - 52m2 - 100m2 - 200m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TN BUILDING 67 TRẦN NÃO
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

100m2 - 200m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

TOONG OXYGEN THE VISTA
3 Hầm - 28 Tầng

3 Hầm - 28 Tầng

area

6m2 - 15m2 - 20m2 - 25m2 - 30m2

direction

Đông Nam

2.500.000 VND/chỗ ngồi/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG VÀNG XUÂN BUILDING 26 ĐƯỜNG SỐ 40
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

40m2 - 70m2 - 150m2 - 200m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

ELITE COWORKING SPACE
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

15m2 - 20m2 - 30m2 - 50m2

direction

Đông Bắc

120 Usd/người/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG AN PHÚ HOUSE 02 NGUYỄN HOÀNG
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

40m2 - 100m2 - 150m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG GIA PHÁT BUILDING 648 NGUYỄN THỊ ĐỊNH
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

45m2 - 95m2 - 170m2 - 315m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PHÚC AN KHANG BUILDING 280A11 LƯƠNG ĐỊNH CỦA
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

60m2 - 120m2 - 180m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TML OFFICE 40 ĐƯỜNG SỐ 62
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

150m2 - 200m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE SUN AVENUE 28 MAI CHÍ THỌ
2 Hầm - 30 Tầng

2 Hầm - 30 Tầng

area

43m2 - 47m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG GOLDEN KEY 83 NGUYỄN KHOA ĐĂNG
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

70m2 - 100m2 - 200m2

direction

Đông Nam

8 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG SÔNG RỒNG BUILDING 191 TRƯƠNG VĂN BANG
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

100m2 - 140m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOA SEN BUILDING 204/BG16 NGUYỄN VĂN HƯỞNG
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 100m2

direction

Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 41 QUỐC HƯƠNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

70m2 - 110m2 - 200m2

direction

Đông

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG LÊ HUỲNH 21B ĐƯỜNG SỐ 3
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

30m2 - 60m2 - 100m2 - 150m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TP THỦ ĐỨC 101 QUỐC HƯƠNG
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

60m2 - 120m2 - 180m2 - 240m2

direction

Đông

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LEXINGTON RESIDENCE 67 MAI CHÍ THỌ
2 Hầm - 25 Tầng

2 Hầm - 25 Tầng

area

33m2 - 37m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ  G TOWER 165A NGUYỄN VĂN HƯỞNG
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

45m2 - 80m2 - 120m2 - 240m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG KIM THANH BUILDING 13 ĐƯỜNG SỐ 3
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

20m2 - 40m2 - 70m2 - 100m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LAND TALK BUILDING 10 LƯƠNG ĐỊNH CỦA
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

20m2 - 80m2 - 160m2

direction

Tây Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 36 ĐƯỜNG 46
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

60m2 - 100m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG VINALIFT BUILDING 11 ĐƯỜNG SỐ 69
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

100m2 - 140m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG SÔNG RỒNG 2 BUILDING 24 ĐƯỜNG SỐ 62
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

110m2 - 850m2

direction

Đông Bắc

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AN LỘC 02 VŨ TÔNG PHAN
1 Hầm - 15 Tầng

1 Hầm - 15 Tầng

area

100m2 - 200m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

7 Usd/m2/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí