Văn phòng cho thuê giá rẻ Huyện Bình Chánh

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SISC BUILDING 27-29-31 ĐƯỜNG 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

area

6000m2

direction

Tây, Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOÀNG THÁP PLAZA 6 ĐƯỜNG SỐ 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 14 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 14 Tầng

area

300m2 - 600m2 - 1.270m2

direction

Đông, Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 194 SOUTH TOWER B17-11 QUỐC LỘ 50
1 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

428m2 - 932m2 - 2.000m2 - 8.000m2

direction

Tây

5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SILLAND TOWER 7 ĐƯỜNG SỐ 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 14 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 14 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 600m2

direction

Đông

5.5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ASIAN HOLDING 76-78 ĐƯỜNG SỐ 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 5 Tầng

area

300m2 - 500m2 - 750m2 - 1000m2

direction

Đông

5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP OFFICE 195-197 ĐƯỜNG SỐ 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Tầng

area

52m2 - 65m2 - 147m2

direction

Tây, Nam

9.7 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG AUNTEX BUILDING 20-22 ĐƯỜNG SỐ 9A
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 3 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 3 Tầng

area

152m2 - 304m2 - 456m2

direction

Đông

6 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 16-18 ĐƯỜNG SỐ 9A BÌNH HƯNG
1 Hầm - 1 Trệt - 3 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 3 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 450m2 - 600m2

direction

Đông

4 Usd/m2/tháng

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí