Văn phòng giá rẻ Quận 3

CHO THUÊ TÒA NHÀ YẾN PHƯƠNG BUILDING 58 PHẠM NGỌC THẠCH
2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 9 Tầng

area

350m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ GIÀY VIỆT PLAZA 180 - 182 LÝ CHÍNH THẮNG
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

70m2 - 300m2 - 500m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOÀNG ĐAN BUILDING 241 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

63m2 - 100m2 - 235m2

direction

Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 99 HUỲNH TỊNH CỦA
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

130m2 - 155m2 - 220m2

direction

Đông Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THIÊN HỒNG BUILDING 13 CAO THẮNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 248 - 250 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

117m2 - 220m2 - 350m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG WINHOME 376 VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 250m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 454 - 456 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

85m2 - 150m2 - 300m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ PAX SKY 2 34A PHẠM NGỌC THẠCH
1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 12 Tầng

area

100m2 - 120m2 - 390m2

direction

Tây Nam

12.4 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 384/1A NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

65m2 - 300m2 - 220m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG FALCON SHIPPING 172 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
1 Trệt - 1 Lửng - 7 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 7 Tầng

area

115m2 - 220m2 - 300m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 98 CAO THẮNG
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

24m2 - 50m2 - 100m2

direction

Tây Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ NGỌC LINH NHI 97 TRẦN QUANG DIỆU
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

145m2 - 200m2 - 243m2

direction

Đông

8 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ OFFICE SSI 1 31 VÕ VĂN TẦN
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

20m2 - 30m2 - 50m2 - 70m2

direction

Tây Bắc

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 326 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

90m2 - 180m2 - 330m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TRÍ VIỆT BUILDING 134 CAO THẮNG
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

25m2 - 100m2 - 180m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TSA LAND 90A TRẦN QUỐC TOẢN
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 180m2 - 24m2

direction

Đông Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ HẢI NAM 1 2BIS CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

330m2 - 660m2, 300m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 384/42 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

190m2 - 250m2 - 380m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE SHARK 1 OFFICE 38E TRẦN CAO VÂN
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2 - 90m2 - 180m2 - 250m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE SHARK 2 OFFICE 29 NGUYỄN VĂN MAI
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

120m2 - 150m2 - 360m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 611/45 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

30m2 - 100m2 - 200m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TT BUILDING 160 NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

65m2 - 110m2 - 220m2

direction

Tây Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TÍN NGHĨA BUILDING 448/3 LÊ VĂN SỸ
1 Trệt - 1 Lửng - 5 Tầng

1 Trệt - 1 Lửng - 5 Tầng

area

56m2 - 70m2 - 232m2

direction

Đông

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AIR GARDEN BUILDING 152 VÕ THỊ SÁU
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 320m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 290/13E NAM KỲ KHỞI NGHĨA
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

40m2 - 80m2 - 225m2 - 290m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG GOODWILL BUILDING 55 TRƯƠNG ĐỊNH
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

80m2 - 300m2 - 400m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
1 Hầm - 16 Tầng

1 Hầm - 16 Tầng

area

150m2 - 300m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí