Văn phòng trọn gói

Xóm Coworking Space
6 Tầng

6 Tầng

area

10m2 - 24m2

direction

Đông Nam

3.800.000 Vnd/Người/Tháng

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

10m2 - 50m2

direction

Đông Bắc

2.800.000 Vnd/Người/Tháng

CEO SUITE VIETCOMBANK TOWER
4 Hầm - 35 Tầng

4 Hầm - 35 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 40m2

direction

Đông Nam

290 Usd/Chỗ ngồi/Tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI REGUS DEUTSCHES HAUS
4 Hầm - 25 Tầng

4 Hầm - 25 Tầng

area

7m2 - 11m2 - 15m2 - 20m2 - 25m2

direction

Tây Bắc

500 Usd/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI COMPASS LANDMARK 81
3 Hầm - 81 Tầng

3 Hầm - 81 Tầng

area

8m2 - 15m2 - 25m2 - 45m2 - 70m2

direction

Đông Bắc

446 Usd/Chỗ ngồi/tháng

WEWORK ETOWN CENTRAL
5 Hầm - 25 Tầng

5 Hầm - 25 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 50m2

direction

Tây Nam

280 Usd/chỗ ngồi/tháng

ELITE BUSINESS CENTER PEARL PLAZA
4 Hầm - 32 Tầng

4 Hầm - 32 Tầng

area

8m2 - 10m2 - 20m2 - 45m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam

3.900.000 VND/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI RILEX GOLDEN KING
1 Hầm - 22 Tầng

1 Hầm - 22 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

171 Usd/người/tháng

REGUS MÊ LINH POINT TOWER
1 Hầm - 1 Trệt - 22 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 22 Tầng

area

10m2 - 15m2 - 25m2 - 50m2

direction

Đông Nam

220 Usd/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI 5S OFFICE TNR TOWER
3 Hầm - 25 Tầng

3 Hầm - 25 Tầng

area

10m2 - 30m2

direction

Đông Nam

1.300.000 Vnd/Người/Tháng

RILEX SAIGON PAVILLON
3 Hầm - 12 Tầng

3 Hầm - 12 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Đông Bắc

171 Usd/người/tháng

Executive Centre Coworking Space
3 Hầm - 25 Tầng

3 Hầm - 25 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 50m2

direction

Tây Bắc

7.2 Triệu/Chỗ ngồi/Tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI WEWORK LIM TOWER 3
3 Hầm - 25 Tầng

3 Hầm - 25 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 50m2

direction

Tây Bắc

6.2 Triệu/Chỗ ngồi/tháng

THE SENTRY SONATUS TOWER
4 Hầm - 24 Tầng

4 Hầm - 24 Tầng

area

15m2 - 25m2 - 50m2 - 80m2

direction

Tây Bắc

300 Usd/người/tháng

HELLO WORD SAIGON KAFNU
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

195 Usd/chỗ ngồi/tháng

SEN OFFICE VINCOM CENTER
6 Hầm - 25 Tầng

6 Hầm - 25 Tầng

area

8m2 - 15m2 - 25m2 - 30m2 - 80m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

277 Usd/chỗ ngồi/tháng

REGUS M BUILDING COWORKING SPACE
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Nam

214 USD/người/tháng

HANA ASIA SERVICED OFFICE LIM TOWER 1
1 Hầm - 34 Tầng

1 Hầm - 34 Tầng

area

8m2 - 10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Đông Bắc

4.500.000 VND/người/tháng

I-SHARE LOYAL OFFICE BUILDING
2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 11 Tầng

area

2m2 - 4m2 - 10m2 - 20m2

direction

Tây Bắc

160 Usd/người/tháng

EXECUTIVE CENTRE FRIENDSHIP TOWER
4 Hầm - 21 Tầng

4 Hầm - 21 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

15.000.000 Vnd/Người/Tháng

IBC OFFICE LE MERIDIEN
2 Hầm - 22 Tầng

2 Hầm - 22 Tầng

area

10m2 - 15m2 - 20m2 - 25m2

direction

Đông Nam

200 Usd/chỗ ngồi/tháng

CENTEC BUSINESS CENTER
3 Hầm - 1 Trệt - 23 Tầng

3 Hầm - 1 Trệt - 23 Tầng

area

12m2 - 20m2 - 25m2 - 30m2 - 50m2

direction

Đông Nam

290 Usd/Chỗ ngồi/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI COMPASS BITEXCO TOWER
3 Hầm - 65 Tầng

3 Hầm - 65 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Đông Nam

350 Usd/Chỗ ngồi/Tháng

EMPRESS BUSINESS CENTER
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

2m2 - 10m2 - 15m2 - 20m2

direction

Tây Nam

220 Usd/chỗ ngồi/tháng

MICROSPACE COWORKING
1 Trệt - 2 Tầng

1 Trệt - 2 Tầng

area

12m2 - 33m2

direction

Đông Nam

50 Usd/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI HALOTIKI AB TOWER
3 Hầm - 22 Tầng

3 Hầm - 22 Tầng

area

8m2 - 11m2 - 20m2 - 30m2

direction

Đông Nam

280 Usd/chỗ ngồi/tháng

SUNWAH INNOVATION CENTER
4 Hầm - 32 Tầng

4 Hầm - 32 Tầng

area

8m2 - 10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Nam

3.500.000 VND/người/tháng

CirCO Điện Biên Phủ
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

10m2 - 16m2 - 25m2 - 35m2 - 200m2

direction

Đông Nam

3.500.000 VND/người/tháng

5S OFFICE ACM BUILDING
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

8m2 - 12m2 - 16m2 - 20m2

direction

Tây Nam

150 Usd/chỗ ngồi/tháng

FOX COWORKING SPACE
1 Hầm - 16 Tầng

1 Hầm - 16 Tầng

area

8m2 - 10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

210 Usd/người/tháng

WINPLACE COWORKING SPACE
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

10m2 - 15m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

4.500.000 VND/người/tháng

CirCO Đông Du
1 Hầm - 11 Tầng

1 Hầm - 11 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

3.500.000 VND/người/tháng

BIZWELL BUSINESS CENTER
3 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

3 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

area

10m2 - 15m2 - 20m2 - 25m2 - 30m2

direction

Đông Nam

170 Usd/chỗ ngồi/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI DREAMPLEX 42 NGÔ QUANG HUY
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

8m2 - 15m2 - 30m2

direction

Bắc

260 Usd/chỗ/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI SEREPOK ANH MINH TOWER
2 Hầm - 15 Tầng

2 Hầm - 15 Tầng

area

10m2 - 20m2 - 50m2

direction

Đông Nam

5.000.000 Vnd/Người/Tháng

DREAMPLEX MISS ÁO DÀI BUILDING
1 Hầm - 13 Tầng

1 Hầm - 13 Tầng

area

8m2 - 16m2 - 22m2 - 30m2

direction

Tây Bắc

200 Usd/Người/Tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí