Văn phòng hạng A-B cho thuê Quận Bình Thạnh

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CII TOWER 152 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 27 Tầng

2 Hầm - 27 Tầng

area

180m2 - 300m2 - 700m2 - 1570m2

direction

Tây Nam

26.5 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ĐẤT XANH GROUP 2W UNG VĂN KHIÊM
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

250m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

24.5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PEARL PLAZA 561A ĐIỆN BIÊN PHỦ
4 Hầm - 32 Tầng

4 Hầm - 32 Tầng

area

284m2 - 322m2 - 500m2 - 1047m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam

24 - 45 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG OPAL TOWER 92 NGUYỄN HỮU CẢNH
4 Hầm - 41 Tầng

4 Hầm - 41 Tầng

area

107m2 - 340m2 - 654m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam

23 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ AP TOWER 518B ĐIỆN BIÊN PHỦ
3 Hầm - 22 Tầng

3 Hầm - 22 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

25 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG METRO TOWER 667-669 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 300m2 - 1000m2

direction

Đông, Nam, Đông Nam

19 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ COTECCONS OFFICE 232 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 15 Tầng

2 Hầm - 15 Tầng

area

350m2 - 500m2 - 2000m2

direction

Tây Bắc

17 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON VIEW OFFICE 117 NGUYỄN CỬU VÂN
1 Hầm - 14 Tầng - Sân Thượng

1 Hầm - 14 Tầng - Sân Thượng

area

100m2 - 490m2 - 2000m2

direction

Đông Bắc

21 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SUNWAH PEARL 90 NGUYỄN HỮU CẢNH
4 Hầm - 41 Tầng

4 Hầm - 41 Tầng

area

100m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

22 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ LMAK LONG TOWER 101-103 NGUYỄN CỬU VÂN
2 Hầm - 17 Tầng

2 Hầm - 17 Tầng

area

240m2 - 388m2 - 776m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HIU TOWER 215 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 25 Tầng

area

90m2 - 180m2

direction

Đông Nam

20 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 194 GOLDEN BUILDING 473 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng - ST

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng - ST

area

60m2 - 150m2 - 336m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CÁT LÂM BUILDING 663-665 ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 14 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông, Nam, Đông Nam

19 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 26 UNG VĂN KHIÊM
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

270m2 - 550m2 - 1160m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAIGON COOP 131 ĐIỆN BIÊN PHỦ
4 Hầm - 25 Tầng

4 Hầm - 25 Tầng

area

197m2 - 415m2 - 445m2

direction

Đông Nam

23 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE MANOR 91 NGUYỄN HỮU CẢNH
2 Hầm - 1 Trệt - 24 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 24 Tầng

area

31m2 - 162m2 - 400m2

direction

Đông

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG Q-SMART TOWER 36 PHAN ĐĂNG LƯU
2 Hầm - 8 Tầng

2 Hầm - 8 Tầng

area

140m2 - 280m2 - 560m2

direction

Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LANDMARK 81 720A ĐIỆN BIÊN PHỦ
2 Hầm - 81 Tầng

2 Hầm - 81 Tầng

area

76m2 - 87m2 - 109m2 - 174m2

direction

Đông Bắc

35 Usd/m2/tháng

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí