Quận 7

VĂN PHÒNG CHO THUÊ UOA TOWER 8 TÂN TRÀO
4 Hầm - 24 Tầng

4 Hầm - 24 Tầng

area

500m2 - 1000m2 - 1500m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

22 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 101 TÔN DẬT TIÊN PHÚ MỸ HƯNG TOWER
2 Hầm - 25 Tầng

2 Hầm - 25 Tầng

area

1200m2 - 1500m2 - 2000m2

direction

Đông, Nam, Đông Nam

32 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAIGON PARAGON BUILDING 3 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

87m2 - 161m2 - 2000m2...

direction

Tây Nam, Đông Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 678 TOWER 67 HOÀNG VĂN THÁI
2 Hầm - 20 Tầng

2 Hầm - 20 Tầng

area

100m2 - 377m2 - 1162m2...

direction

Đông Bắc, Tây Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ 422 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

area

1100m2

direction

Nam

220 Triệu/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ DHA BUILDING 1487 NGUYỄN VĂN LINH
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

300m2 - 617m2 - 1234m2...

direction

Đông, Bắc

14 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ LAWRENCE S. TING 801 NGUYỄN VĂN LINH
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

800m2 - 1600m2

direction

Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam

15 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CRESCENT PLAZA 105 TÔN DẬT TIÊN
2 Hầm - 4 Tầng

2 Hầm - 4 Tầng

area

2.000m2

direction

Đông Bắc, Tây Nam

18 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ BROADWAY BUILDING 102 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

1.000m2

direction

Đông Bắc

18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 456 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

area

1.300m2

direction

Nam

430 Triệu/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CMC CREATIVE SPACE 27B-28-29 ĐƯỜNG SỐ 19
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 300m2 - 1200m2

direction

Đông Bắc, Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAIGON SOUTH PLACE 1056A NGUYỄN VĂN LINH
2 Hầm - 29 Tầng

2 Hầm - 29 Tầng

area

267.000m2

direction

Đông, Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ 615-617-619 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 6 Lầu

area

1.800m2

direction

Bắc, Đông Bắc

30.000 Usd/tháng

BÁN TÒA NHÀ MẶT TIỀN 120 - 120B HUỲNH TẤN PHÁT
1 Hầm - 6 Tầng - Sân Thượng

1 Hầm - 6 Tầng - Sân Thượng

area

2.064m2

direction

Đông Bắc

150 Tỷ

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAIGON BANK BUILDING 79-81-83 HOÀNG VĂN THÁI
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

76m2 - 180m2 - 350m2 - 1000m2

direction

Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ KOTITI BUILDING LÔ A4A ĐƯỜNG 19C
3 Tầng - 1 Hầm

3 Tầng - 1 Hầm

area

230m2 - 500m2 - 1500m2

direction

Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PV GAS TOWER 673 NGUYỄN HỮU THỌ
1 Hầm - 15 Tầng

1 Hầm - 15 Tầng

area

100m2 - 180m2 - 295m2 - 350m2

direction

Tây Bắc

15 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Q INDUSTRIES BUILDING LÔ TMDV-9 ĐƯỜNG SỐ 7
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

200m2 - 400m2 - 600m2 - 1000m2

direction

Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ GÓC 2 MẶT TIỀN 495-497 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Lầu

area

1.500m2

direction

Đông, Bắc, Đông Bắc

450 Triệu/tháng

CHO THUÊ MẶT BẰNG 1112 HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7
Trệt - 6 Lầu - Thang máy

Trệt - 6 Lầu - Thang máy

area

800m2

direction

Tây

130 Triệu/tháng

CHO THUÊ MẶT BẰNG 1074 NGUYỄN VĂN LINH QUẬN 7
Trệt cấp 4

Trệt cấp 4

area

4.000m2

direction

Nam

440 Triệu/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT TIỀN 480 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Lầu - ST

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 4 Lầu - ST

area

2.300m2

direction

Nam

1 Tỷ/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 23-25-27 NGUYỄN HỮU THỌ
2 Hầm - 35 Tầng

2 Hầm - 35 Tầng

area

20.000m2

direction

Đông, Đông Nam

500.000Usd/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG MAPLETREE BUSINESS CENTER 1060 NGUYỄN VĂN LINH
2 Hầm - 27 Tầng

2 Hầm - 27 Tầng

area

93m2 - 200m2

direction

Nam

25 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN 505 NGUYỄN THỊ THẬP
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Lầu

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Lầu

area

1.200m2

direction

Bắc

350 Triệu/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐẠI MINH CONVENTION 77 HOÀNG VĂN THÁI
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

120m2 - 152m2 - 253m2

direction

Bắc, Đông Bắc

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ 120-122 HUỲNH TẤN PHÁT
1 Hầm - Trệt - 5 Lầu - Sân thượng

1 Hầm - Trệt - 5 Lầu - Sân thượng

area

3.900m2

direction

Tây Bắc

550 Triệu/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG VICTORY TOWER 12 TÂN TRÀO
3 Hầm - 30 Tầng

3 Hầm - 30 Tầng

area

90m2 - 150m2 - 260m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam

15 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THE GRACE TOWER 71 HOÀNG VĂN THÁI
3 Hầm - 17 Tầng

3 Hầm - 17 Tầng

area

397m2 - 592m2 - 1021m2

direction

Tây Bắc, Tây Nam

20 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ M BUILDING 9 ĐƯỜNG SỐ 8
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

95m2 - 380m2 - 760m2...

direction

Tây Nam, Đông Nam

16 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NAM LONG CAPITAL TOWER 6 NGUYỄN KHẮC VIỆN
1 Hầm - 14 Tầng

1 Hầm - 14 Tầng

area

66m2 - 86m2 - 180m2

direction

Đông Bắc, Tây Nam

16 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ COBI TOWER 69 HOÀNG VĂN THÁI
4 Hầm - 20 Tầng

4 Hầm - 20 Tầng

area

366m2 - 497m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Đông Bắc

20 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ITD BUILDING 1 SÁNG TẠO
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

139m2 - 210m2 - 384m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

13 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ THIÊN SƠN PLAZA 800 NGUYỄN VĂN LINH
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

85m2 - 190m2

direction

Đông Bắc, Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ IPC TOWER 1489 NGUYỄN VĂN LINH
1 Hầm - 20 Tầng

1 Hầm - 20 Tầng

area

52m2 - 234m2 - 530m2…

direction

Bắc

14 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ NGUYÊN TÒA NHÀ 69 HOÀNG VĂN THÁI
2 Hầm - 20 Tầng

2 Hầm - 20 Tầng

area

16.659m2

direction

Đông Bắc

125.000 Usd/tháng

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

Tư vấn miễn phí