Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 15-17 CỘNG HÒA
1 Trệt - 2 Tầng

1 Trệt - 2 Tầng

area

1.025m2

direction

Tây, Bắc, Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG SCETPA BUILDING 19A CỘNG HÒA
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

184m2 - 500m2 - 1000m2

direction

Nam, Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ATHENA BUILDING 146-148 CỘNG HÒA
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

130m2 - 300m2 - 600m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG KICOTRANS BUILDING 46-48 BẠCH ĐẰNG
2 Hầm - 12 Tầng

2 Hầm - 12 Tầng

area

89m2 - 241m2 - 378m2

direction

Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 34 BẠCH ĐẰNG QUẬN TÂN BÌNH
3 Hầm - 10 Tầng - ST

3 Hầm - 10 Tầng - ST

area

100m2 - 286m2 - 316m2 - 423m2

direction

Tây Bắc

11-18 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 4 HÁT GIANG QUẬN TÂN BÌNH
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

120m2 - 720m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG 485-487 PHẠM VĂN BẠCH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

70m2 - 150m2 - 250m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ GMG BUILDING 539-541-545 LÝ THƯỜNG KIỆT
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

100m2 - 150m2 - 230m2

direction

Đông

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH 594-596 CỘNG HÒA
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

55m2 - 100m2 - 160m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 34 HOÀNG VIỆT
1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng -  10 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 1 Lửng - 10 Tầng

area

54m2 - 237m2 - 330m2

direction

Đông Nam

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG OFFICETEL SKY CENTER 5B PHỔ QUANG
2 Hầm - 1 Trệt - 16 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 16 Tầng

area

36m2 - 42m2 - 60m2

direction

Đông, Nam

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐÔNG PHƯƠNG GROUP 666 CÁCH MẠNG THÁNG 8
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

160m2 - 210m2 - 310m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 77 LÊ TRUNG NGHĨA
1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

120m2 - 280m2 - 420m2 - 560m2

direction

Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH YÊN THẾ BUILDING 1A YÊN THẾ
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 350m2

direction

Tây, Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG GIA CÁT BUILDING 316 LÊ VĂN SỸ
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

65m2 - 100m2 - 200m2...

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG VTC 132 CỘNG HÒA TÂN BÌNH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 400m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG ĐOÀN HẢI PLAZA 756-758 TRƯỜNG CHINH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

100m2 - 400m2 - 600m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 288-290 PHẠM VĂN HAI TÂN BÌNH
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

45m2 - 100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CT-IN BUILDING 435 HOÀNG VĂN THỤ
2 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

2 Hầm - 1 Trệt - 8 Tầng

area

135m2 - 270m2 - 300m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HHM BUILDING 157-159 XUÂN HỒNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

60m2 - 150m2 - 187m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 353/8 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
1 Trệt - 3 Tầng

1 Trệt - 3 Tầng

area

300m2 - 1.710m2

direction

Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ KICOTRANS BUILDING 20 SÔNG THAO
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

56m2 - 90m2 - 235m2 - 350m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MINH ANH TOWER 307/4 NGUYỄN VĂN TRỖI
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

130m2 - 260m2 - 390m2

direction

Đông Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐẠI DŨNG BUILDING 121-123 BẠCH ĐẰNG
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

135m2 - 250m2 - 360m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ M.O.R.E OFFICE 40A-40B ÚT TỊCH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

30m2 - 150m2 - 250m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ DTC BUILDING 99A CỘNG HÒA
1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 6 Tầng

area

50m2 - 100m2 - 150m2

direction

Bắc

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 512 LÝ THƯỜNG KIỆT
1 Trệt - 5 Tầng

1 Trệt - 5 Tầng

area

450m2 - 512m2

direction

Tây

11 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PHL BUILDING 109 CỘNG HÒA
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

50m2 - 120m2 - 150m2

direction

Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG MHOME OFFICE 373-375 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

125m2 - 160m2 - 290m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG AXYS BUILDING 12A NÚI THÀNH
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

133m2 - 266m2 - 326m2

direction

Tây Bắc

12 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ 33 LÊ TRUNG NGHĨA
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

75m2 - 160m2 - 200m2

direction

Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG 123 CỘNG HÒA TÂN BÌNH
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

96m2 - 119m2 - 167m2

direction

Bắc

12 Usd/m2/tháng

Văn Phòng Cho Thuê

Tòa nhà cho thuê nguyên căn

Mặt bằng cho thuê

Tư vấn miễn phí