Văn phòng giá rẻ Quận Bình Thạnh

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHUNG CƯ THỦY LỢI 4 205 NGUYỄN XÍ
2 Hầm - 25 Tầng

2 Hầm - 25 Tầng

area

150m2 - 400m2 - 3000m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ THỦY LỢI 286 - 288 NGUYỄN XÍ
2 Hầm - 11 Tầng

2 Hầm - 11 Tầng

area

85m2 - 240m2 - 640m2 - 1640m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THANH ĐA VIEW 7 THANH ĐA
2 Hầm - 20 Tầng

2 Hầm - 20 Tầng

area

100m2 - 300m2 - 600m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PVFCCO SBD BUILDING 27 ĐINH BỘ LĨNH
1 Hầm - 11 Tầng

1 Hầm - 11 Tầng

area

70m2 - 230m2 - 460m2

direction

Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TSA BUILDING 62A HUỲNH MẪN ĐẠT
2 Hầm - 7 Tầng

2 Hầm - 7 Tầng

area

80m2 - 150m2 - 300m2

direction

Tây

7 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING 241A CHU VĂN AN
2 Hầm - 18 Tầng - 3 Block

2 Hầm - 18 Tầng - 3 Block

area

100m2 - 250m2 - 400m2

direction

Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PLS BUILDING 677/2A ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

30m2 - 150m2 - 300m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG WIN HOME 211 QUỐC LỘ 13
7 Tầng

7 Tầng

area

38m2 - 60m2 - 500m2

direction

Đông Nam

9 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ GIC BUILDING 161 UNG VĂN KHIÊM
1 Trệt - 10 Tầng

1 Trệt - 10 Tầng

area

45m2 - 80m2 - 240m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG THỦY LỢI 4 205A NGUYỄN XÍ
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

50m2 - 165m2 - 300m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GOLDEN LUXURY 38/6 TÂN CẢNG
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

50m2 - 137m2 - 274m2

direction

Tây

12 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG THE MORNING STAR 57 QUỐC LỘ 13
2 Hầm - 18 Tầng

2 Hầm - 18 Tầng

area

40m2 - 185m2 - 300m2

direction

Đông Nam

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ARC REAL 1D NGUYỄN DUY
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

60m2 - 180m2 - 240m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGE BUILDING 292 UNG VĂN KHIÊM
6 Tầng

6 Tầng

area

50m2 - 80m2 - 120m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ M&T BUILDING 135/22 NGUYỄN HỮU CẢNH
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

90m2 - 180m2 - 220m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HALO BUILDING 44 LÊ VĂN DUYỆT
1 Hầm - 6 Tầng

1 Hầm - 6 Tầng

area

25m2 - 60m2 - 120m2

direction

Tây

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ GOLDEN FISH 168 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

40m2 - 120m2 - 200m2

direction

Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 49 BÙI ĐÌNH TÚY
1 Trệt - 6 Tầng

1 Trệt - 6 Tầng

area

30m2 - 60m2 - 240m2

direction

Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HT BUILDING 132 - 134 NGUYỄN GIA TRÍ
2 Hầm - 7 Tầng

2 Hầm - 7 Tầng

area

50m2 - 170m2 - 240m2

direction

Đông Nam

11.5 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HALO BUILDING 15A NGUYỄN TRUNG TRỰC
1 Hầm - 1 Lửng - 6 Tầng

1 Hầm - 1 Lửng - 6 Tầng

area

80m2 - 150m2 - 450m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ NAM TRUNG TÍN BUILDING 165 ĐƯỜNG D5
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

40m2 - 80m2 - 90m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ SGCL BUILDING 649/20/7 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

65m2 - 100m2 - 200m2

direction

Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THỦY LỢI 4 102 NGUYỄN XÍ
1 Hầm - 12 Tầng

1 Hầm - 12 Tầng

area

40m2 - 165m2 - 250m2

direction

Tây Nam

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ MỸ THỊNH BUILDING 137 LÊ QUANG ĐỊNH
3 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

3 Hầm - 1 Trệt - 11 Tầng

area

46m2 - 105m2 - 210m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GIC BUILDING 89 VẠN KIẾP
1 Trệt - 7 Tầng

1 Trệt - 7 Tầng

area

137m2 - 274m2 - 500m2

direction

Tây

10 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ PUBLIC BANK VIETNAM 488A LÊ QUANG ĐỊNH
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

90m2 - 180m2 - 570m2

direction

Tây Nam

8 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ MELODY TOWER 422 - 424 UNG VĂN KHIÊM
1 Hầm - 10 Tầng

1 Hầm - 10 Tầng

area

100m2 - 198m2 - 400m2

direction

Đông

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG KBC HOLDING 141 VÕ OANH
1 Trệt - 8 Tầng

1 Trệt - 8 Tầng

area

117m2 - 240m2

direction

Đông Bắc

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ V-COALIMEX BUILDING 29 ĐINH BỘ LĨNH
2 Hầm - 10 Tầng

2 Hầm - 10 Tầng

area

57m2 - 105m2 - 150m2

direction

Đông Nam

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ CINOTEC TOWER 282 LÊ QUANG ĐỊNH
1 Hầm - 9 Tầng

1 Hầm - 9 Tầng

area

70m2 - 185m2 - 230m2

direction

Tây Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CAVI BUILDING 67 ĐINH BỘ LĨNH
1 Hầm - 8 Tầng

1 Hầm - 8 Tầng

area

32m2 - 120m2 - 200m2

direction

Đông

10 Usd/m2/tháng

VĂN PHÒNG CHO THUÊ HALO BUILDING 236 NGUYỄN XÍ
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

75m2 - 165m2 - 190m2

direction

Tây Nam, Đông Nam

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG PEACE BUILDING 649/36 ĐIỆN BIÊN PHỦ
1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

1 Hầm - 1 Trệt - 7 Tầng

area

100m2 - 200m2 - 400m2

direction

Bắc, Tây Bắc

9 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 139 VÕ OANH BÌNH THẠNH
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

150m2 - 300m2 - 400m2

direction

Đông Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG WE LAND 178/33B NGUYỄN VĂN THƯƠNG
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

50m2 - 150m2 - 300m2

direction

Tây Bắc

11 Usd/m2/tháng

CHO THUÊ TÒA NHÀ THE SUN BUILDING 36/6A NGUYỄN GIA TRÍ
1 Hầm - 5 Tầng

1 Hầm - 5 Tầng

area

50m2 - 110m2 - 200m2

direction

Tây Bắc

10 Usd/m2/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí