Thông tin chi tiết 31 Trần Não Thủ Đức:
 
  • Diện tích đất : 3570m2 
  • Diện tích khuôn viên: 30m x 119m
  • Khu vực xây cao tầng , văn phòng 
Xem thêm
Liên hệ 0946 395 665

Tổng diện tích sử dụng: 3.570m2

Gọi tư vấn 0901 800 966