Văn phòng trọn gói Thành Phố Thủ Đức

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
1 Trệt - 4 Tầng

1 Trệt - 4 Tầng

area

10m2 - 50m2

direction

Đông Bắc

2.800.000 Vnd/Người/Tháng

MICROSPACE COWORKING
1 Trệt - 2 Tầng

1 Trệt - 2 Tầng

area

12m2 - 33m2

direction

Đông Nam

50 Usd/người/tháng

VĂN PHÒNG TRỌN GÓI DREAMPLEX 42 NGÔ QUANG HUY
1 Hầm - 7 Tầng

1 Hầm - 7 Tầng

area

8m2 - 15m2 - 30m2

direction

Bắc

260 Usd/chỗ/tháng

TOONG OXYGEN THE VISTA
3 Hầm - 28 Tầng

3 Hầm - 28 Tầng

area

6m2 - 15m2 - 20m2 - 25m2 - 30m2

direction

Đông Nam

2.500.000 VND/chỗ ngồi/tháng

ELITE COWORKING SPACE
1 Hầm - 4 Tầng

1 Hầm - 4 Tầng

area

15m2 - 20m2 - 30m2 - 50m2

direction

Đông Bắc

120 Usd/người/tháng

THƯ VIỆN TRẢI NGHIỆM VÀ KINH NGHIỆM

Tư vấn miễn phí